Utbildning, Kultur & Fritid

 

Studieledighet
Du har rätt till ledighet för att studera. Det gäller både allmänna och fackliga studier. Här ser du kortfattat vilka rättigheter du har.
Allmänna studier
Rätt till ledighet för studier;
Enligt studieledighetslagen har arbetstagare som varit anställd i 6 månader eller 12 månader under de senaste 2 åren vid ledighetens början rätt till ledighet för studier.
Sök ledigt senast 6 månader innan kursens start vid längre tids studier

Fackliga studier
Rätt till ledighet för fackliga studier;
Här finns inga krav om anställningstid.
Förtroendemannalagen kan användas för de förtroendevalda som anmälts till arbetsgivaren.
Enligt §6 i FML har en förtroendevald rätt till den ledighet som fordras utan ersättning
Enligt §7 i FML har en förtroendevald rätt till den ledighet som fordras med bibehållna anställningsförmåner
Sök ledigt från arbetsgivaren senast 2 veckor innan kursens start

 

Kultur och fritid

Medlem i IF Metall är man inte bara på arbetet. Vi är metallare även när vi stämplar ut från jobbet. Som medlem i IF Metall kan du ta del av förmåner på fritidsområdet. I fackföreningsrörelsens barndom var kultur- och bildningsfrågorna viktiga. Hundra år senare är detta inte lika tydligt. IF Metallklubben vill försöka ändra på detta och på olika sätt lyfta in kulturfrågor på arbetet och bland fritidsaktiviteter.