Lönens väg till dig

 

Rätt siffror in – Rätt siffror ut

Man kan säga att det är sex olika steg som ska genomföras innan du får rätt lön insatt på lönekontot. Det finns risk att det blir fel i samtliga steg så om du vill få en bättre kontroll på din lön bör du följa våra råd. I detta avsnitt försöker vi berätta hur processen för löneutbetalning fungerar. Vi redovisar också vilka som är inblandade i att du får din lön. 

Lönen steg för steg

Steg 1: Ditt jobb – Koda kort och spara kopia

Det är viktigt att du kodar ditt tidkort rätt. Det är tidkortet som är underlaget till den lön och de eventuella tillägg eller avdrag som görs när lönen betalas ut.

För att få ett kvitto på hur du kodat kortet rekommenderar vi alla att ta en kopia på tidkortet varje vecka när du gjort kortet och klickat i rutan ”klar för attest” Det är bara då du kan vara helt säker på att det är de uppgifter som du fyllt i som visas.

Var extra noga med följande

För ersättning

 • Rätt antal timmar varje dag.
 • Rätt antal OB –timmar och rätt OB- kod
 • Rätt antal timmar övertid och rätt övertidskod

För avdrag:

 • Rätt frånvarokod
 • Rätt antal timmar vid avdrag
 • Rätt kod vid komp

Om du är det minsta osäker på hur du ska koda kortet kan du prata med:

 • din produktionsledare
 • ditt fackliga ombud
 • din gruppsamordnare

Eller så kan du gå till metallklubbens grundläggande redovisning av hur du kodar ditt kort. Om du i efterhand upptäcker en felkodning så ska du kontakta din PL så att han går in och justerar till den felaktiga kodningen.

När du är klar med kortet och har attesterat det så har du gjort ditt för att det ska bli rätt lön. Nu kan du spänt vänta på att alla andra inblandade i din lön också gör rätt.

Steg 2: Produktionsledarens jobb – Attestera tidkort

Produktionsledarens uppgift är att

 • kontrollera att allt är riktigt i tidkortet
 • attestera ditt tidkort

OBS! Produktionsledaren får inte göra ändringar i ditt tidkort utan att först kontakta dig.
Trots att de inte får göra ändringar så vet vi att det förekommer. Om PL gör ändringar i underlaget så kan det vara svårt att upptäcka dessa ändringar senare. Därför är det viktigt att du tar kopior på dina tidkort redan när du gjort ditt kort ”klart för attest”.

När PL tittat igenom ditt kort och konstaterat att allt är korrekt ska han attestera kortet. Uppgifterna går sedan vidare till Lönecenter för utbetalning.

 

Steg 3: Parternas jobb – rätt avtal in

Parterna, Metallklubben och Företaget, har till uppgift att bland annat:

 • förhandla fram löneavtal
 • förhandla fram övriga ersättningar, t ex OB
 • förhandla fram arbetstidscheman för respektive skiftform
 • förhandla fram andra ersättningar som kan påverka din lön.

När parterna är färdiga och avtalen är undertecknade så ska avtalen omsättas i datakoder så att du får rätt lön.

Steg 4: Personalavdelningen och Volvo IT:s jobb – rätt dataöverföring

Personalavdelningen här i Umeå samt Volvo lönecenter i Göteborg och Volvo IT i Göteborg har uppgiften att se till att det är rätt data som överförs till Benify. Här gäller det att alla uppgifter som finns om dig överförs på ett sådant sätt att det inte blir fel. De ska alltså se till att de programvaror som vi använder fungerar rätt och att det är rätt uppgifter som överförs.

Det kan till exempel gälla hur systemet genererar semesterdagar.

Steg 5: Benifys jobb – betala ut rätt lön  

Benify  betalar idag ut din lön De ska se till att de uppgifter som kommer från tidkorten och avtal sammansmälter och att det lönebesked som du får är korrekt.

Två förutsättningar krävs alltså:

 • Tidkortet är rätt kodat av dig och PL
 • Dataöverföring från personalavdelning och Volvo HR är rätt

Sedan ska Benify också göra rätt med sitt dataprogram, kontrollera alla fel som kan uppstå samt skicka ut ett lönebesked som du får i din hand. Telefonnummer till Benify står på lönebeskedet.

Steg 6: Äntligen pengarna – men blev det rätt?

Det sista steget på ”löneresan” är att du ska få ett lönebesked som är begripligt och att Volvo för över din lön till banken.

Som du ser här ovan är det många saker som ska klaffa för att rätt lön betalas ut. Normalt ska man kunna lita på att systemet fungerar bra, men vi har alltför många exempel på felaktigheter för att man ska vara säker.

Din enda chans att vara säker är att du tar kontrollen över två saker:

 • tidkortet
 • lönebeskedet

Tidkort, Om du går till sidan som heter ”tidkort” så får du en genomgång av hur vi på metallklubben anser att du ska hantera tidkortet för att vara säker på att det blir rätt.

Lönebesked, Om du går till sidan som heter ”lönebesked” så hittar du metallklubbens checklista för hur du ska kontrollera att lönebeskedet stämmer överens med vad du borde ha fått.