Centrala Avtal

Grunden för våra villkor på arbetet vilar på det centrala avtalet – Teknikavtalet IF Metall. Det förhandlas mellan de centrala parterna. IF Metallklubben på Volvo Lastvagnar Umeå har ansvar för att gemensamt med företaget anpassa det centrala avtalet till de förutsättningar som gäller på vår fabrik. Utöver detta har vi också lokala avtal för andra frågor.