ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat  för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka (mån-fre) även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skift form. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så lika mellan skiften. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skift form. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2024


Dagtid med +/- flex fredag DD 600 min/dag
Dagtid alla scheman 8,030
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 DD700 8,030
UH med ledig fredag jämna veckor DD701 3,005
UH med ledig fredag ojämna veckor DD702 5,180
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor DD719 9,030
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor DD737 7,230
Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 2Q 621 25,755
2-skift eftermiddag ojämna veckor 2R 622 26,855
Stående förmiddag 2F 613-614 14,655
Stående eftermiddag 2E 615 37,955
Tvåskift utan +/- flex fredag min/dag
2-skift ledig fredag jämna veckor 2Q 721 14,855
2-skift ledig fredag ojämna veckor 2R 722 17,505
Treskift Produktion min/dag
3-skift 3C 667 31,140
3-skift 3C 666 29,615
3-skift 3C 665 28,690
Treskift UH Kaross 3C 661-663 min/dag
3-skift 3C 662 33,540
3-skift 3C 663 27,715
3-skift 3C 661 28,180
Natt min/dag
Stående natt 40,680
Fyrskift produktion måleri min/dag
Fyrskift 4C 710 38,008
Fyrskift 4C 711 32,418
Fyrskift 4C 712 23,526
Fyrskift 4C 713 33,519
Fyrskift UH måleriet min/dag
 Fyrskift 4C 594 40,579
 Fyrskift 4C 595 36,135
 Fyrskift 4C 596 25,421
 Fyrskift 4C 597 36,068
Fyrskift UH Press/Detalj/BIW min/dag
Fyrskift 4C 580 42,090
Fyrskift 4C 581 33,203
Fyrskift 4C 582 27,947
Fyrskift 4C 583 34,669
Fyrskift Produktion Presshall  min/dag
 Fyrskift 4C 584 40,917
 Fyrskift 4C 585 35,549
 Fyrskift 4C 586 25,737
 Fyrskift 4C 587 35,932
Fyrskift Produktion Detaljen  min/dag
 Fyrskift 4C 571 33,835
 Fyrskift 4C 572 38,639
 Fyrskift 4C 573 21,429
 Fyrskift 4C 574 34,444
Femskift (UH) PPP Min/dag
Femskift 5A 575 7,221
Femskift 5A 576 27,600
Femskift 5A 577 -0,150
Femskift 5A 578 24,214
Femskift 5A 579 21,943