ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat  för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka (mån-fre) även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skiftform. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så lika mellan skiften. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skiftform. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2023


Dagtid med +/- flex fredag min/dag
Dagtid alla scheman DD 600 12,380
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 DD700 12,380
UH med ledig fredag jämna veckor DD701 7,355
UH med ledig fredag ojämna veckor DD702 9,530
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor DD719 9,030
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor DD737 15,730
Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 2Q 621 30,255
2-skift eftermiddag ojämna veckor 2R 622 30,955
Stående förmiddag 2F 613-614 18,755
Stående eftermiddag 2E 615 42,455
Tvåskift utan +/- flex fredag min/dag
2-skift ledig fredag jämna veckor 2Q 721 19,355
2-skift ledig fredag ojämna veckor 2R 722 21,605
Treskift Produktion min/dag
3-skift 3C 367 med natt vecka 3,6,9,12.. 34,165
3-skift 3C 666 med natt vecka 1,4,7,10.. 30,965
3-skift 3C 665 med natt vecka 2,5,8,11.. 35,490
Treskift UH Kaross 3C 661-663 min/dag
3-skift 3C 663 med natt vecka 1,4,7,10.. 29,165
3-skift 3C 661 med natt vecka 2,5,8,11.. 37,590
3-skift 3C 662 med natt vecka 3,6,9,12.. 33,865
Natt min/dag
Stående natt 40,680
Fyrskift produktion måleri min/dag
Fyrskift 4C 710 38,773
Fyrskift 4C 711 36,659
Fyrskift 4C 712 34,886
Fyrskift 4C 713 38,581
Fyrskift UH måleriet min/dag
 Fyrskift 4C 594 41,614
 Fyrskift 4C 595 39,659
 Fyrskift 4C 596 37,523
 Fyrskift 4C 597 41,615
Fyrskift UH Press/Detalj/BIW min/dag
Fyrskift 4C 580 41,136
Fyrskift 4C 581 38,977
Fyrskift 4C 582 38,762
Fyrskift 4C 583 39,849
Fyrskift Produktion Presshall  min/dag
 Fyrskift 4C 584 41,477
 Fyrskift 4C 585 38,864
 Fyrskift 4C 586 37,068
 Fyrskift 4C 587 41,230
Fyrskift Produktion Detaljen  min/dag
 Fyrskift 4C 571 39,011
 Fyrskift 4C 572 38,455
 Fyrskift 4C 573 34,415
 Fyrskift 4C 574 36,386
Femskift Produktion Presshall  min/dag
 Femskift 5A 565 13,597
 Femskift 5A 566 23,743
 Femskift 5A 567 11,372
 Femskift 5A 568 19,813
 Femskift 5A 569 14,331
Femskift UH PPP  min/dag
 Femskift 5A 575 13,597
 Femskift 5A 576 23,743
 Femskift 5A 577 11,372
 Femskift 5A 578 19,813
 Femskift 5A 579 16,882