ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat  för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka (mån-fre) även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skiftform. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så lika mellan skiften. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skiftform. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2020

Dagtid med +/- flex fredag min/dag
Dagtid alla scheman 13,579
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 13,579
UH med ledig fredag jämna veckor 9,760
UH med ledig fredag ojämna veckor 9,760
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor 13,579
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor 13,579
Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 31,628
2-skift eftermiddag ojämna veckor 32,025
Stående förmiddag 19,727
Stående eftermiddag 43,926
Tvåskift utan +/- flex fredag min/dag
2-skift ledig fredag jämna veckor 21,810
2-skift ledig fredag ojämna veckor 22,207
Stående eftermiddag 23,595
 Stående förmiddag 21,711
Treskift Produktion min/dag
3-skift med natt vecka 1,4,7,10.. 33,954
3-skift med natt vecka 2,5,8,11.. 35,045
3-skift med natt vecka 3,6,9,12.. 34,326
Treskift UH Kaross min/dag
3-skift med natt vecka 1,4,7,10.. 35,441
 3-skift med natt vecka 2,5,8,11.. 33,755
3-skift med natt vecka 3,6,9,12.. 34,127
 Natt  min/dag
Stående natt 40,802
Fyrskift produktion måleri min/dag
Fyrskift 4C 710 37,444
Fyrskift 4C 711 35,549
Fyrskift 4C 712 39,609
Fyrskift 4C 713 33,180
Fyrskift UH måleriet min/dag
 Fyrskift 4C 594 40,150
 Fyrskift 4C 595 37,895
 Fyrskift 4C 596 42,992
 Fyrskift 4C 597 35,549
Fyrskift UH Press/Detalj min/dag
Fyrskift 4C 580 39,857
Fyrskift 4C 581 39,135
Fyrskift 4C 582 38,684
Fyrskift 4C 583 37,759
Fyrskift Produktion Presshall  min/dag
 Fyrskift 4C 584 40,083
 Fyrskift 4C 585 37,759
 Fyrskift 4C 586 42,406
 Fyrskift 4C 587 35,865