ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat  för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka (mån-fre) även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skiftform. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så lika mellan skiften. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skiftform. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2022


Dagtid med +/- flex fredag min/dag
Dagtid alla scheman DD 600 11,730
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 DD700 11,730
UH med ledig fredag jämna veckor DD701 5,530
UH med ledig fredag ojämna veckor DD702 9,880
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor DD719 9,380
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor DD737 14,080
Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 2Q 621 29,705
2-skift eftermiddag ojämna veckor 2R 622 30,105
Stående förmiddag 2F 613-614 18,105
Stående eftermiddag 2E 615 41,705
Tvåskift utan +/- flex fredag min/dag
2-skift ledig fredag jämna veckor 2Q 721 17,805
2-skift ledig fredag ojämna veckor 2R 722 21,305
Treskift Produktion min/dag
3-skift 3C 367 med natt vecka 1,4,7,10.. 33,235
3-skift 3C 666 med natt vecka 2,5,8,11.. 34,885
3-skift 3C 665 med natt vecka 3,6,9,12.. 30,960
Treskift UH Kaross 3C 661-663 min/dag
3-skift 3C 662 med natt vecka 1,4,7,10.. 31,760
3-skift 3C 663 med natt vecka 2,5,8,11.. 33,985
3-skift 3C 661 med natt vecka 3,6,9,12.. 33,335
Natt min/dag
Stående natt 40,630
Fyrskift produktion måleri min/dag
Fyrskift 4C 710 36,591
Fyrskift 4C 711 44,205
Fyrskift 4C 712 32,795
Fyrskift 4C 713 38,332
Fyrskift UH måleriet min/dag
 Fyrskift 4C 594 38,364
 Fyrskift 4C 595 48,159
 Fyrskift 4C 596 35,250
 Fyrskift 4C 597 41,570
Fyrskift UH Press/Detalj/BIW min/dag
Fyrskift 4C 580 37,841
Fyrskift 4C 581 47,614
Fyrskift 4C 582 34,136
Fyrskift 4C 583 41,434
Fyrskift Produktion Presshall  min/dag
 Fyrskift 4C 584 38,159
 Fyrskift 4C 585 46,841
 Fyrskift 4C 586 34,659
 Fyrskift 4C 587 41,366
Fyrskift Produktion Detaljen  min/dag
 Fyrskift 4C 571 37,970
 Fyrskift 4C 572 34,659
 Fyrskift 4C 573 31,886
 Fyrskift 4C 574 45,318
Femskift Produktion Presshall  min/dag
 Femskift 5A 565 25,446
 Femskift 5A 566 16,050
 Femskift 5A 567 14,448
 Femskift 5A 568 24,086
 Femskift 5A 569 1,527
Femskift UH PPP  min/dag
 Femskift 5A 575 25,446
 Femskift 5A 576 16,050
 Femskift 5A 577 14,448
 Femskift 5A 578 24,086
 Femskift 5A 579 1,527