ATK till Tidbank

Här följer en sammanställning över hur vi hanterar ATK för olika skiftformer på företaget.

ATK är den avtalade arbetstidsförkortningen som parterna förhandlat fram lokalt och centralt. Denna arbetstidsförkortning har vi anpassat  för att den ska vara så värdefull som möjligt för alla oss metallare.

Några fakta om ATK:

  • ATK ska ge samma antal minuter/vecka (mån-fre) även om det är helgdagar, friskift eller klämdagar under veckan.
  • Frånvaro hel dag ger ingen ATK. Kompledighet ger dock ATK.
  • Deltidare får ATK i proportion till hur många procent man arbetar. Exempelvis får halvtidare halv ATK varje dag.
  • För skift med arbete på helg så gäller att även helgdagar med arbetstid ger tid till TIDBANK med samma värde som andra dagar.

Den sammanlagda ATK:n hanteras olika beroende på skiftform. Vi har idag två olika varianter som ATK hanteras på.

ATK utlagt i schema
ATK är utlagt i schema som gör att veckoarbetstiden förkortas. Det rör bland annat dagtid, tvåskift och treskift.

ATK-utlägg till tidbank med omfördelning mellan skiften
För varje fullgjord arbetsvecka så läggs timmar eller delar av timmar in i TID-banken. Hur mycket detta är beror på hur mycket av den avtalade ATK som har lagts ut i schema. Tid omfördelas mellan de olika skiftlagen så att den totala årsarbetstiden ska vara så lika mellan skiften. Omfördelningen är beräknad utifrån hur helgdagar påverkar respektive skiftform. Tabell här nedan visar det dagliga utlägget för respektive skiftlag. Endast huvudscheman finns redovisade. Du som går avvikande schema och vill veta – ta kontakt med klubben.

ATK till TIDBANK för respektive arbetstidsform 2021

Dagtid med +/- flex fredag min/dag
Dagtid alla scheman 13,741
Dagtid utan +/- flex fredag min/dag
Dagtid med fredag till 11.30 13,741
UH med ledig fredag jämna veckor 9,741
UH med ledig fredag ojämna veckor 12,073
16.42 fre ojämn, ledig fre jämna veckor 11,401
16.42 fre jämn, ledig fre ojämna veckor 16,081
Tvåskift med +/- flex fredag min/dag
2-skift eftermiddag jämna veckor 31,741
2-skift eftermiddag ojämna veckor 32,139
Stående förmiddag 19,691
Stående eftermiddag 44,189
Tvåskift utan +/- flex fredag min/dag
2-skift ledig fredag jämna veckor 20,339
2-skift ledig fredag ojämna veckor 23,824
Stående eftermiddag 23,899
Stående förmiddag 19,716
Treskift Produktion min/dag
3-skift med natt vecka 1,4,7,10.. 32,244
3-skift med natt vecka 2,5,8,11.. 36,601
3-skift med natt vecka 3,6,9,12.. 34,958
Treskift UH Kaross min/dag
3-skift med natt vecka 1,4,7,10.. 33,240
 3-skift med natt vecka 2,5,8,11.. 38,294
3-skift med natt vecka 3,6,9,12.. 32,269
Natt min/dag
Stående natt 41,102
Fyrskift produktion måleri min/dag
Fyrskift 4C 710 38,853
Fyrskift 4C 711 40,596
Fyrskift 4C 712 30,362
Fyrskift 4C 713 42,181
Fyrskift UH måleriet min/dag
 Fyrskift 4C 594 41,049
 Fyrskift 4C 595 43,857
 Fyrskift 4C 596 32,717
 Fyrskift 4C 597 45,374
Fyrskift UH Press/Detalj min/dag
Fyrskift 4C 580 40,370
Fyrskift 4C 581 43,381
Fyrskift 4C 582 31,902
Fyrskift 4C 583 45,351
Fyrskift Produktion Presshall  min/dag
 Fyrskift 4C 584 41,117
 Fyrskift 4C 585 43,517
 Fyrskift 4C 586 31,789
 Fyrskift 4C 587 45,034