Fel på Lön

 

Här har verkstadsklubben en sammanställning över några felaktiga lönebesked som anställda fått under den senaste perioden. Vi har valt att redovisa dessa exempel för att visa på de problem som kan uppstå när lönen betalas ut. Vi vill också med dessa exempel visa att ni själv måste ansvar för er egen lön.

Fall 1: Tappad ordinarie lön. Visar vi ett exempel där företaget inte betalade ut rätt lön till den enskilde.

Fall 2: Tappat skiftformstillägg. Är ett exempel där lönehanteringen inte gav rätt skiftformstillägg till den anställde.

Fall 3: Löneavdrag utan orsak, Visar hur en anställd fick tjänstledighetsavdrag fast den anställde egentligen hade semester.

Fall 4: Felaktigt skatteavdrag. Här redovisar vi när företaget drog för mycket i skatt.

Fall 5: Felaktig retroaktiv lön. Visar när företaget inte betalade ut en korrekt retroaktiv lön.

Fall 6: För låg lön utbetald. Hur en anställd som återkom från tjänstledighet blev utan lön för några dagar.

Fall 7: Inget skiftformstillägg på övertid! Här visar vi hur företaget hade fel i underlaget på skiftformstillägg för en hel arbetsgrupp

Fall 8: 60 000 kr i löneskuld! Hur kan en lönehantering ge en person 60 000 kr i löneskuld, fast den anställde gjort ”allt rätt”?

Fall 9: Kan inte spara 5 semesterdagar. Datasystemet gav inte rätt att spara fem semesterdagar, fast den anställde hade rätt till detta.

Fall 10: För stort löneavdrag! Här följer ett exempel på när Proffice inte säkerställde att insamlingen till tsunamins offer blev korrekt.

Fall 11: Proffice drog två dagar för mycket! Ett exempel där Proffice gjort kalenderdagsavdrag för lördag och söndag som var ”helg efter föräldraledighet” .

Fall 12: Ändrat antal semesterdagar – mitt under semestern! En anställd fick 3 olika uppgifter om antalet semesterdagar. Den sista ändringen när hon redan var på semester.

Fall 13: Feriearbetare blev utan A-kassa i tre veckor. När feriearbetaren inte fick ersättning från A-kassan under de tre veckor som hon var anställd men inte erbjöds arbete.

Fall 14: 1,25 miljoner för lite i semesterlön! Här följer ett exempel där företaget inte betalade ut rätt semesterlön. Felet drabbade samtliga anställda här på företaget.

Fall 15: Höjningen av OB 2005 har inte betalats ut! Redovisar när företaget inte lade in avtalshöjningarna för kvälls- och natt-OB. Effekten blev att alla som arbetade skift fick för lite i lön. sammanlagt röde det sig om drygt 250 000 kr som inte betalats ut.

Fall 16: För lågt skiftformstillägg för partiellt tvåskift! Ett exempel där företaget lade in felaktig styrkod för det partiella tvåskiftet. Det innebar att de anställda fick för lågt skiftformstillägg.

Fall 17: Fel koder för övertid gav för låg övertidsersättning! Redovisar när företaget ändrade övertidskoder utan information, vilket innebar att samtliga fick för låg övertidsersättning.

Fall 18: Skiftarna fick inte rätt skiftformstillägg! Redovisar när företaget inte betalade ut skiftformstillägg på bonus. Efter förhandling så fick företaget betala ut retroaktivt för 2003 och 2004. Sammanlagt rörde det sig om drygt 700 000 kr som inte hade betalats ut.

Fall 19: Förlorade 1000 timmar (165 000 kr) från ATK-banken! Ett mycket allvarligt fall där en enskild metallare blev av med 1000 timmar ur kompbanken, eller 165 000 kr.

Fall 20: Fick inga pengar på sitt lönekonto! Ett exempel där den anställde plötsligt blev utan lön på lönekontot.

Fall 21: Fick inte OB-VAT! När den anställde inte fick rätt lön. det så akllade OB-VAT saknades och retroaktiv lön fick betralas ut.

Fall 22: Felaktigt lönesänkt! Ett exempel där metall vid en löneanalys upptäckte att en anställd fått en felaktig lönesänkning.

Fall 23: Felaktig kodning vid sjukdom! Ett exemepl där produktionsledaren kodade kompledig trots att den anställde var sjuk.

Fall 24: Ingen ersättning för treskift! Här fick inte tre personer rätt skiftersättning när de gick över till treskift.

Fall 25: Felaktigt löneavdrag! Redovisar ett exemepl där Proffice gjorde sjukavdrag för alla lediga dagar mellan jul och nyuår. Detta fast den anställde inte var sjukskriven.