Koncernavtal

Inom koncernen finns det antal avtal som gäller hela bolaget. Vi redovisar några av de avtal som gäller inom koncernen. Allt fler avtalsvillkor blir likalydande för alla koncernbolag. Vi kommer på sikt att fylla ut denna sida med fler avtal

Förskottssemester, är en överenskommelse som ger de nyanställda vid företaget möjlighet att få betald semester när man nybörjat sin anställning.

10 % vid föräldraledighet, är en överenskommelse som ger de som tar ut föräldraledighet 10 % av lönen under två månader.

En gemensam tidbank, reglerar övergången från två olika tidbanker till en, men också att om man begär ledigt tre veckor i förväg ska man få denna ledighet om inte speciella omständigheter råder.

Permission, tillägg till centrala avtalet och som ger permission även för att flytta, lämna blod och plasma samt några fall till.

Ferielön, är ett avtal som reglerar vilken ferielön som ska utbetalas inom Volvokloncernen.

Arbetsberedskap.    Är ett avtal som styr ersättning vid beredskap.