Kvalitet och Verksamhetsservice

Här nedanför finns aktuella telefonnummer och e-postadresser till skyddsombuden på kvalitetsavdelningen och verksamhetsservice.


ASO Kvalitet / Piloten /CA:
Patrik Berglund
Tel:090-862 76 87
E-post:Patrik BerglundQA Line:
Ylva Lindberg Eriksson
Tel:090-862 00 00
E-post: Ylva Lindberg Eriksson