Kvalitet och Verksamhetsservice

Här nedanför finns aktuella telefonnummer och e-postadresser till skyddsombuden på kvalitetsavdelningen och verksamhetsservice.


Qa Line/Ers. ASO:
Patrik Berglund
Tel:090-862 76 87
E-post:Patrik BerglundQA Line:
Ove Andersson
Tel:090-862 00 00
E-post:Ove AnderssonSupport/snickeriet:
Ingemar Hellqvist
Tel:090-862 70 92
E-post:Ingemar Hellqvist