Arbetsmiljöutskottet IF Metall Volvo AB

Arbetsmiljöutskottet IF Metall  Volvo AB

Arbetsmiljöutskottet är en gruppering inom IF Metalls koncernklubb på AB Volvo Sverige. Arbetsmiljöutskottet består av huvudskyddsombud från olika verksamhetsområden inom IF Metall

Uppdraget som ligger på utskottet är att bevaka övergripande arbetsmiljöfrågor inom Volvokoncernen som berör IF Metalls kollektivavtalsområde.

Frågor som behandlas och bevakas vid utskottets möten är bla. Lagar, Avtal,Samverkan, Arbetsskador,Truckar, Psykosocial arbetsmiljö, Koncernstandard, Personlig skyddsutrustning, Kemikaliefrågor. mm.

Arbetsmiljöutskottets ordförande är Roger Nyström Volvo Lastvagnar Umeå.

Arbetsmiljöutskottets ledamöter
Utskottets ledamöter väljs vid Volvos IF Metall-klubbars koncernkonferens, med en mandat period på 2 år.

Befattning Namn   Bolag
Ordförande  Roger Nyström  Volvo Lastvagnar Umeå
V.Ordförande   Boris Andersson  Volvo Köping
Sekreterare   Christer Andersson Volvo Skövde
V.Sekreterare   Urban Andersson Volvo Tuve
Ledamot Mikael Jonasson Bussar Borås