Arbetsmarknadsförsäkringar

Dessa är bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Totalt omfattas cirka tre miljoner människor i Sverige av minst en av försäkringarna. De försäkrade arbetar i en lång rad företag, organisationer och branscher och representerar de flesta yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. Avtalen skiljer sig något mellan till exempel privatanställda och kommunalt anställda.

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i avtalet.

AFA försäkringar Dina avtalsförsäkringar och exempel på några andra förmåner.

Arbetslöshet (AGB) Från AGB kan ersättning lämnas till den som förlorar sitt arbete, t.ex. på grund av arbetsbrist.

Avtalspension SAF-LO Avtalspensionen kompletterar den allmänna pension som försäkringskassan betalar ut.

Premiebefrielseförsäkring 2000-01-01 till 2013-12-31 (Föräldraledighet) Försäkringen övertar arbetsgivarens inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO för anställd vid föräldraledighet i samband med barns födelse. Försäkringen betalar pensionspremien i högst 330 dagar per födsel. Med födsel jämställs adoption.

Ny kollektivavtalad föräldraförsäkring från den 1 januari 2014Avtalet om 10 % extra vid föräldraledighet har blivit en avtalad försäkring istället.

10 % extra
När du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkrings-kassan betalar försäkringen en ersättning som motsvarar 10 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp(2023 = 52 500 kr). För lön över 10 prisbasbelopp så motsvarar ersättningen 90 %.

Anmälan sker till AFA
Ersättningen kan tas ut tills barnet är 18 månader. Du får maximalt 180 dagar i ersättning under en sammanhängande period.

180 dagar
Får du barn efter årsskiftet kan du från och med den 1 januari 2014 anmäla direkt till AFA:s hemsida (www.afa.se). Om du inte har möjlighet att anmäla via webben ring AFA:s kundcenter på 0771-88 00 99 så hjälper de dig. Du kan också kontakta klubbens försäkringshandläggare Tommy Näslund på telefon 090 862 72 18.