Teknik och UH

Här kommer en redovisning av alla de skrivningar som finns när det gäller lönesättningen inom Teknik och Underhåll. Klicka på respektive rad så kommer du till de dokument som gäller.

Allmän beskrivning av Teknik & Underhåll

Inom Teknik & Underhåll är de som nått de högsta stegen erfarna specialister inom sina respektive yrken. Ofta krävs påbyggnadsutbildningar och certifikat för att få utföra vissa typer av arbeten inom befattningen.

Ansvar

    • Arbetsuppgifterna omfattas av lag- och myndighetskrav såsom Elsäkerhet, CE-märkning, Försäkringskrav, Brandsäkerhet, Hållfasthetskrav och en mängd övriga säkerhetsföreskrifter.
    • Arbetsuppgifterna ställer stora krav på yrkeserfarenhet och skicklighet över ett brett fält av arbetsuppgifter där det ofta saknas detaljerade anvisningar för arbetets utförande och där det ställs krav på att medarbetaren själv gör avgörande val av exempelvis metod, material eller konstruktion.
    • Var och en ansvarar för att allt dokumenteras/ korrigeras på ritningar och andra underlag där förändringar gjorts.

Externa kontakter exempelvis med olika leverantörer, konstruktörer av utrustning mm. sköts också i de flesta fall enskilt av medarbetaren.

Individuell befattningstrappa

Om du klickar här nedan så kan du läsa vilka krav som ställs för befattningssteg fem och sex.
Befattningssteg 5
Befattningssteg 6

Befattningssteg 7

List

Innehåller 6 st. rutor eller faktorer som värderas till 250:-/ styck. För att erhålla full ersättning i listen ska man uppfylla kraven som är specificerade i 4 av dessa varav minst en av dem ska vara ett gruppbaserat tillägg. Maximal ersättning i listen är för närvarande 1000 kr. Klicka här så kan du i ett dokument läsa samtliga 6 faktorer som gäller för ”listen”.

 Ständiga förbättringar
 gruppbaserat
 Arbetsmiljö
 gruppbaserat
 Flexibilitet
 individbaserat
 Egen planering och uppförande
 individbaserat
 Ordning och reda
 individbaserat
 Personlig tillgänglighet
 individbaserat