Företagspension

Volvo Företagspension startade år 2000 och omfattar alla medarbetare, som är anställda i Sverige, inom Volvokoncernen och Volvo Personvagnar. Den ersätter den så kallade 60-årsfonden, som var ett pensionsliknande sparande för åren 1995-1999.

Volvo Företagspension bygger på lokala kollektivavtal, vid sidan av det du får från allmän pension och den tjänstepension du har genom centrala kollektivavtal, som SAF-LO eller ITPK. Premiens storlek bestäms vid lokala förhandlingar.

Hel premie för anställda som arbetar mer än halvtid. Halv premie gäller för den som är deltidsanställd halvtid eller mindre (minst 8 timmar per vecka eller 10 timmar om man är deltidsanställd med t ex deltidssjukpension).

Premien till Volvo Företagspension betalas in som ett engångsbelopp året efter det år premien avser.

Alla som kommit med i systemet får årligen värdebesked.

Arbetsgivaren betalar in din premie från och med första anställningsmånaden (kalendermånad). Volvo Företagspension påverkar inte dina övriga pensionsförmåner. Förvaltningskostnaden är 1 % på nyinsatt kapital och 0,18 % på förvaltat kapital. Volvo Företagspension administreras av Volvoresultats Försäkringsförening.

Volvoanställda får egen inloggningsid. På nedanstående adress kan du klicka dig vidare. Här finns information om företagspension och om vinstandelar med mera.

www.volvoresultat.com