IT i arbetslivet

Under de senaste 20 åren har informationsteknologin – IT, påverkat arbetslivet på ett mycket påtagligt sätt. Många arbeten har utvecklats och berikats av dessa förändringar medan andra har utarmats och blivit ointressanta och enahanda. Redan på slutet av 70-talet och början av 80-talet pågick diskussionen om den framtida fabriken och hur den skulle se ut. Kommer den nya tekniken att ta bort alla arbeten och vi får fabriker med bara robotar och utan arbetare.

Metallklubben har under alla åren varit positiva till den tekniska utvecklingen, men det är under förutsättning att de arbeten som skapas i och kring den nya tekniken utformas så att arbetarna kontrollerar och styr maskinen och inte tvärtom.

Users Award
LO har startat en organisation som arbetar med att förbättra och utveckla IT-stödet I arbetet. Users Award arbetar framförallt med tre saker:

  • Användarnas Pris
  • Certifiering
  • IT-kartan

Dåliga exempel….. …..och goda
Det finns en enorm flora av exempel där införande av ny teknik skett på mycket dåligt sätt. Allt för många är de vittnesmål som finns om katastrofala datorprogram som förstört arbetsorganisation och skapat stress och en dålig arbetsmiljö istället för att vara ett stöd i arbetet.

Users Award vill genom att starta Användarnas Pris lyfta fram e goda exempel på IT-stöd I arbetslivet som finns idag. Under de senaste fem åren har användare nominerat kandidater som sedan har korats av en kompetent jury.

IT-kartan
UsersAward har tillsammans med fem av de största fackförbunden inom industrin genomfört en stor användarundersökning av IT-systemen inom industrin.

I rapporten IT-Kartan, visar UsersAward att en del av orsakerna till att IT-investeringar misslyckas är att de sällan sker på användarnas villkor:

Läs mer om Users Award
Du kan läsa mer om Users Award genom att klicka på länken här bredvid.