Lön

Vi har ett befattningslönesystem på Umeåfabriken. Det är kraven i arbetet som styr vilken lön som är möjlig att uppnå. Här kan du se lönenivåerna på Umeåfabriken.

Kaross,Måleri,Press & Detalj (gäller från 2019–04–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare/specialist
Steg 2 27 974 kr Kvalité 400 Kr 500 Kr
Steg 3 29 099 kr Flexibilitet 300 Kr
Steg 4 30 639 kr Produktion/Verksamhet 300 Kr
Steg 5 31 905 kr
Steg 6 32 793 kr
Teknik och Underhåll (gäller från 2019–04–01)
Befattningslön List (Max fyra betalas)
Steg 2 Ständiga förbättringar 250 Kr
Steg 3 Flexibilitet 250 Kr
Steg 4 Arbetsmiljö 250 Kr
Steg 5 31 995 Kr Egen planering 250 Kr
Steg 6 33 375 Kr Ordning och reda 250 Kr
Steg 7 34 415 Kr Personlig tillgänglighet 250 Kr
Materialhantering (gäller från 2019–04–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare/Specialist
Steg 2 27 824 Kr Kvalité 400 Kr 500 Kr
Steg 3 28 949 Kr Flexibilitet 300 Kr
Steg 4 30 489 Kr Produk./Verksamhet 300 Kr
Steg 5 31 755 Kr
Steg 6 32 643 Kr
Volvostegslön (gäller från 2019–04–01)
Månadslön 19 012 Kr
När man ersätter ordinarie personal  Kod 77 38 Kr/ timme
OB (kr per timme) (gäller från 2019–04–01)
Kväll 16.30 – 22.30 34,32 kr
Natt 22.30 – 06.30 43,77 kr
Helg (lördag, söndag) 73,17 kr
Storhelg 162,74 kr
 Övertid – Dagtid (kr per timme)(gäller från 2019–04–01)
Övertid  Produktionsövertid
Vardag 70,31 kr Vardag 90,42 kr
Arbetsfri  vardag 90,42 kr Arbetsfri  vardag 120,49 kr
lö,sö Helgd 120,49 kr lö,sö Helgd 140,67 kr
Storhelg 283,24 kr Storhelg 303,42 kr
Övertid – Skift (kr per timme)(gäller från 2019–04–01)
Övertid Produktionsövertid
Vardag 90,42 kr Vardag 120,49 kr
Arbetsfri  vardag 120,49 kr Arbetsfri  vardag 140,67 kr
lö,sö Helgd 140,67 kr lö,sö Helgd 166,55  kr
Storhelg 303,42 kr Storhelg 329,30 kr
 Skiftformstillägg  % av månadslön  utbetalas per arbetad timme
Tvåskift 2 %
Treskift 10 %
Fyrskift 10 %
Femskift 12 %
Stående natt 3 %
 Beredskapsersättning  ersätts per beredskapsimme med:
Vardagar Sö 24:00 till Fre 18:00 Månadslönen / 1400
Fredag 18:00 till Lördag 07:00 Månadslönen / 1000
Lördag 07:00 till Söndag 24:00 Månadslönen / 700
Storhelg Månadslönen / 350

För dig som vill läsa avtalstexten. Gå till Avtal & Löner, Koncernavtal,arbetsberedskap.

Utryckning under beredskap
Resor Enligt Volvos resereglemente
Tid per utryckning min 3,0 tim