Lön

Vi har ett befattningslönesystem på Umeåfabriken. Det är kraven i arbetet som styr vilken lön som är möjlig att uppnå. Här kan du se lönenivåerna på Umeåfabriken.

Kaross,Måleri,Press & Detalj (gäller från 2021–04–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare/specialist
Steg 2 28 790 kr Kvalité 400 Kr 500 Kr
Steg 3 29 950 kr Flexibilitet 300 Kr
Steg 4 31 540 kr Produktion/Verksamhet 300 Kr
Steg 5 32 840 kr
Steg 6 33 760 kr
Teknik och Underhåll (gäller från 2021–04–01)
Befattningslön List (Max fyra betalas)
Steg 2 Ständiga förbättringar 250 Kr
Steg 3 Flexibilitet 250 Kr
Steg 4 Arbetsmiljö 250 Kr
Steg 5 32 930 Kr Egen planering 250 Kr
Steg 6 34 350 Kr Ordning och reda 250 Kr
Steg 7 35 420 Kr Personlig tillgänglighet 250 Kr
Materialhantering (gäller från 2021–04–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare/Specialist
Steg 2 28 640 kr Kvalité 400 Kr 500 Kr
Steg 3 29 800 kr Flexibilitet 300 Kr
Steg 4 31 390 kr Produk./Verksamhet 300 Kr
Steg 5 32 690 kr
Steg 6 33 610 kr
Volvostegslön (gäller från 2021–04–01)
Månadslön 19 526 Kr
När man ersätter ordinarie personal  Kod 77 38 Kr/ timme
OB (kr per timme) (gäller från 2021–04–01)
Kväll 16.30 – 22.30 35,25 kr
Natt 22.30 – 06.30 44,96 kr
Helg (lördag, söndag) 75,15 kr
Storhelg 167,13 kr
 Övertid – Dagtid (kr per timme)(gäller från 2019–04–01)
Övertid  Produktionsövertid
Vardag 72,21 kr Vardag 92,86 kr
Arbetsfri  vardag 92,86 kr Arbetsfri  vardag 123,74 kr
lö,sö Helgd 123,74 kr lö,sö Helgd 144,47 kr
Storhelg 290,89 kr Storhelg 311,61 kr
Övertid – Skift (kr per timme)(gäller från 2019–04–01)
Övertid Produktionsövertid
Vardag 92,86 kr Vardag 123,74 kr
Arbetsfri  vardag 123,74 kr Arbetsfri  vardag 144,47 kr
lö,sö Helgd 144,47 kr lö,sö Helgd 171,05 kr
Storhelg 311,61 kr Storhelg 338,19 kr
 Skiftformstillägg  % av månadslön  utbetalas per arbetad timme
Tvåskift 2 %
Treskift 10 %
Fyrskift 10 %
Femskift 12 %
Stående natt 3 %
 Beredskapsersättning  ersätts per beredskapsimme med:
Vardagar Sö 24:00 till Fre 18:00 Månadslönen / 1400
Fredag 18:00 till Lördag 07:00 Månadslönen / 1000
Lördag 07:00 till Söndag 24:00 Månadslönen / 700
Storhelg Månadslönen / 350

För dig som vill läsa avtalstexten. Gå till Avtal & Löner, Koncernavtal,arbetsberedskap.

Utryckning under beredskap
Resor Enligt Volvos resereglemente
Tid per utryckning min 3,0 tim