Arbetstider

Arbetstid, där du hittar alla arbetstider som gäller på företaget. Vi har så pass många arbetstidsformer att alla inte är möjlig att redovisa, men här visar vi i alla fall huvudarbetstidsformerna.

Årsarbetstid, där du har möjlighet att se hur årsarbetstiden förläggs. Bland annat så redovisar vi inarbetade dagar, Semesterförläggning och årsarbetstid. Vi visar också hur vi räknar ut årsarbetstiden för respektive skiftform. samt hur vi gör för att skapa rättvisa mellan skiften.

ATK till tidbank, här ser du hur många timmar(perioder) som sätts in varje vecka för just din skiftform. Vi visar också hur många minuter som sätts in i ATK för varje skiftlag inom respektive skiftform.

Arbetstidslänkar, där du hittar länkar till de sidor som du kan ha behov av. Här hittar du till exempel länkar till arbetstidslagen, semesterlagen mm.

Semester  På den här delen av hemsidan försöker vi reda ut allt du behöver veta om semesterdagar och semesterlön.