Ledamöter

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga ledamöter i studiekommittén

Ordinarie ledamöter

Namn Chatrin Lindholm
Avdelning VK
Tel 090-862 76 69
E-post Chatrin Lindholm
Namn Dan Nilsson
Avdelning Teknik/Underhåll
Tel 090-862 78 61
E-post Dan Nilsson
Namn Chatrin Lindholm + Hela Grpst
Avdelning Materialhanteringen
Tel 090-862 76 69
E-post Chatrin Lindholm
Namn Torkel Brändström
Avdelning Måleriet
Tel 090-
E-post Torkel Brändström
Namn Jörgen Falk
Avdelning Måleriet
Tel 090-70 71 71
E-post Jörgen Falk
Namn Lars Berggren
Avdelning PPP
Tel 090-862 71 74
E-post Lars Berggren
Namn Maja-Lisa Granberg
Avdelning DO3
Tel
E-post Maja-Lisa Granberg