Kaross

Under året kommer lönesystemets skrivningar för Kaross att revideras av en partgemensam arbetsgrupp så ändringar i texten kommer att ske. Skrivningar kommer att tillkomma och andra skrivningar kan komma att förändras eller helt tas bort. Notera att det för tillfället inte finns någon skrivning för nya finishline och BIW maineline inte heller för det nya processupplägget på presslinerna.

Individuell befattningstrappa

På kaross har vi tre grundbefattningar

Karossbyggare
Detaljist
Processare

Du ska utgå från den befattning som du tillhör: Inom varje befattning klickar du på den nivå som du är intresserad av för att få klart för dig vilka krav som gäller.

Man har 2 ”vägar” att nå steg 5. Man kan välja
inriktning produktion (lära sig andra produktionsområden)
inriktning stödfunktioner (teknik, underhåll, kvalitet och personal inriktningar)

Befattningslön steg 6
Här kan man fortsätta utvecklas i inom den inriktning man valde i steg 5 eller byta inriktning.

Revitionsdokument för steg 5 och 6 finns klickbara här nedan med Ja/Nej påståenden som underlag.

För att systemet skall fungera måste följande dokument finnas upprättade:

Kompetensdokument
Fu-listor
Rotationsschema för berörda punkter i ” 21-punktslistan
Examinationsdokument upprättade för punkt 9 och 10 i ”21-punktslistan

21-punktslistan” är en sammanställning av de krav som ställs för respektive befattningssteg.

Skrivningar finns i dag för 15 delområden

Vi har delat in DO 2 och DO 3 i delområden. Just nu har vi (ej reviderade) skrivningar för 15 delområden. Det är dessa delområden som man kan välja när det gäller kompetens för befattningssteg fem och sex.

DO 2 DO 3
Klipp o slitt FH delkomplett
Bandpressar Sidoline
Pressline Repbox UB
Repbox UA PGP
Lågvolym
Detaljen plåtformning
Detaljen svetsning
Detaljen punkt-, mutter och hylssvetsning
FM dörrbana
FH dörrbana
Specialhytter
Karossbyggare Produktion Karossbyggare Stödfunktion
Befattningssteg 5 produktion Befattningssteg 5 stödfunktion
Befattningssteg 6 produktion Befattningssteg 6 stödfunktion
Detaljist Produktion Detaljist Stödfunktion
Befattningssteg 5 produktion Befattningssteg 5 stödfunktion
Befattningssteg 6 produktion Befattningssteg 6 stödfunktion
Processare
Befattningssteg 5
Befattningssteg 6 produktion
Befattningssteg 6 stödfunktion

 

Grupptillägg

Är indelade i 3 kategorier

Kvalitet (både vad gäller rutiner, arbetsplatsens miljö, produktion osv.
Flexibilitet (gruppens egen förmåga till omställning vid personalförändringar arbetssätt mot stödfunktioner osv.)
Produktion/verksamhet (relation mot andra skift, arbetsmiljökrav,gruppmöten osv.)

För varje grupptillägg finns s.k. mätetal som gruppen ska uppnå för att få tillägget
Kvalité
Flexibilitet
Produktion, Verksamhet

 

Samordnare och Specialister

Här nedan har de arbetsuppgifter som gäller för de samordnarfunktioner som idag finns inom driftområde 2 och 3.

Personalsamordnare
Kvalitetssamordnare
Tekniksamordnare
Underhållssamordnare