När det Händer

Volvoklubben handlägger alla försäkringar som rör personskador på fritiden och arbetet för Metalls medlemmar vid Volvo i Umeå. Ibland är det viktigt att du som medlem vidtar olika saker i rätt kronologisk ordning för att du ska få ersättning från försäkringar. Under dessa flikar kan du hitta dessa på ett enkelt sätt för att undvika att hamna i fallgroparna.

Sjukanmälan till arbetsgivare
Du anmäler dig sjuk till din produktionsledare och du behöver överlämna kopia av läkarintyg senast från 8:e sjukdagen. Arbetsgivaren betalar sjuklön i 14 dagar minus karensdagen och försäkringskassan från dag 15. Din sjukanmälan hos Volvo registreras av Lönecenter som i sin tur sköter om anmälan till försäkringskassan. Du får efter en tid hem försäkran om sjukpenning från försäkringskassan. Där du kompletterar upp anmälan med din sjukdom och dina arbetsuppgifter, samt din beräknade årsinkomst och bifogar original läkarintyg. Försäkringskassan gör sedan en bedömning av din arbetsoförmåga och beslutar om sjukpenning.

Att tänka på vid olycksfall i arbete och arbetsskada
Innehåller information om arbetsskadeanmälan läkarintyg och vårdkvitton.

Att tänka på vid fritidsolycksfall
Vad är en olycka, läkarintyg, vårdkvitton, lyte och men.

När du blir sjuk och studerar
Sjuk under studier utan studiestöd, sjuk och studerar med studiestöd.

Sjukpenninggrundande inkomst
Hur man räknar ut sin sjukpenningsgrundande (SGI) inkomst till försäkringskassan