Länkar

Information om medlemsförsäkringar, avtalsförsäkringar länkar till försäkringsbolag samt pensionslänkar.

www.ifmetall.se

Medlemsförsäkringar för medlemmar i IF Metall
Information om olycksfallsförsäkring TFF för medlem, grupplivförsäkring för medlem, hemförsäkring, medlemsbarn och medlemspension. Samt möjlighet för medlem att medförsäkra sambo/maka/make. Klicka vidare från rubriken försäkring, försäkring LO-förbund och vidare till IF Metall.
Folksam

AFAförsäkring
Information om avtalörsäkringar, broschyrer och blanketter.
AFA Försäkringar

Medlemsförsäkringar
Folksam

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening

Försäkringskassan.se

Pensionslänkar
AMF Pension
Avtalat (föredetta Folksam LO)
Minpension


Privat pensionslösningar

Swedbank
SPP

My Benefits

IF Metalls A-kassa