Föräldraledighet

Ny kollektivavtalad föräldraförsäkring från den 1 januari 2014.

Den nya försäkringen börjar gälla från och med den 1 januari 2014 och lämnar kompletterande ersättning när du får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader.

Vad innebär den nya försäkringen?
När du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan betalar försäkringen en kompletterande ersättning som motsvarar 10 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %.

Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.

Har du redan fått ersättning (gäller barn födda före 1 januari 2014) från din arbetsgivare minskas ersättningsdagarna från försäkringen med de dagar som din arbetsgivare redan betalat för.

Ersättningen betalas för en sammanhängande föräldraledighetsperiod och som längst till dess att barnet är 18 månader gammalt. Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.

Hur anmäler jag föräldraledigheten?
Får du barn efter årsskiftet kan du från och med den 1 januari 2014 anmäla här på vår hemsida. Om du inte har möjlighet att anmäla via webben ring vårt kundcenter på 0771-88 00 99 så hjälper vi dig.

Har du fått barn före den 1 januari 2014 och inte har tagit ut alla dagar med föräldraersättning från din arbetsgivare kan du anmäla en pågående föräldraledighet redan från den 17 december.