Tidkort

Här följer en genomgång av hur vi på metallklubben anser att du ska hantera tidkortet för att vara säker på att det blir rätt lön.

Som komplement och utbildning bör du gå igenom alla uppgifter som du hittar i tidinfo.

Steg 1: Du äger stämplingarna

Det är dina stämplingar som finns på tidkortet. Så länge du inte klickar i rutan ”klar för attest” är det bara du som har rätt att gå in och göra ändringar i kortet. PL kan senare ändra i tidkortet men bara om han kontaktar dig först. Om du inte själv kodar ditt kort och överlåter det till PL att göra det så tappar du också kontrollen över att du får rätt lön

Om du är sjuk så har du givetvis ett ansvar att meddela frånvaron till din PL. Då bör du också göra klart med PL hur du vill ha ditt kort kodat.

Metallklubben anser att du själv ska ha kontroll över ditt tidkort. Tidkortet är avgörande för om du får rätt lön eller inte.

Steg 2: Rätt tid in

Förväntad tid är den tid som du enligt schemat ska arbeta. Om din förväntade tid (arbetstidsschema) i Tidinfo inte stämmer med de tider du arbetar så ska du kontakta PL så att rätt tider blir inlagda.
In/Ut är den tid som stämpelklockan genererar.
Stämpelklockan ska fungera så pass bra så att du får rätt tid in. Den tid som genereras av stämpelklockan läggs automatiskt in på raden ”in/ut”.
Manuell ändring vid fel tid kan du alltid göra. Det kan till exempel vara stämpelklockan som gett dig fel tid, du glömt ditt passerkort eller annan orsak. All manuellt inskriven tid markeras med RÖD text.

Jobbar man enbart den förväntade tiden så fungerar systemet vanligtvis bra.

Om man har andra tider än de normala, till exempel övertid eller frånvaro så föreslår maskinen hur tiden ska hanteras. Det är inte alltid säkert att den föreslår rätt åtgärd så här är det viktigt att du ändrar tiden om du vill att det ska vara kodat på ett annat sätt.

Steg 3: Frånvaro

Om du har en frånvaro så föreslår Tidinfo en tid då du är frånvarande. Du ska själv skriva in den kod som är rätt för frånvaron. Du ska även koda om tiden om den är felaktig. Ett exempel på fel kan vara att Tidinfo gör avdrag för lunch fast du inte tagit lunch när du går hem tidigare på dagen.
En annat fel som kan uppstå är vid ändrad ”förväntad arbetstid” eller att OB inte genereras.

I Tidinfo finns en ”Hjälp” där alla koder ska finnas beskrivna så att du lättare kan skriva in rätt kod.

Alla frånvarokoder som lagts in på ditt tidkort ska gå att läsa ut när du får ditt lönebesked. Metallklubbens kommentarer till alla frånvarokoder.

Några vanligt förekommande fall är:
Sjuk,
-kod 10-Se till att OB-ersättningen vid sjukdom kommer med så att ni inte missar detta.
Ersättningskoderna är 72 – 75. Dessa koder ska läggas in med automatik.
Kompledig
-kod 71 och 72:-Se till att OB-ersättningen vid kompledig kommer med så att ni inte missar detta.
Ersättningskoderna är 56 – 59. Dessa koder ska läggas in med automatik.

Steg 4: Ersättning

I Tidinfo finns en ”Hjälp” där alla ersättningskoder ska finnas beskrivna så att du lättare kan skriva in rätt kod.

Övertid, kod 31 – 36 och 28
– Tidinfo redovisar ett förslag till kod och antal timmar. Kontrollera att det är rätt tid och rätt kod. Vid produktionsövertid så ger maskinen inte rätt kod, så då är det väldigt viktigt att du skriver in korrekt kod.
Till  kompbank, kod 37
Du ska använda kod 37 om du vill att övertiden ska läggas in i kompbanken. Den ska skrivas in manuellt. Om man inte skriver in kod 37 så får man ut all övertid i pengar.
OB, kod 42 – 45
Tidinfo redovisar normalt ett förslag på ersättning för OB om du arbetar i enlighet med ditt arbetstidsschema. Kontrollera att det är rätt tid och rätt kod.

Alla ersättningskoder som lagts in på ditt tidkort ska gå att läsa ut när du får ditt lönebesked.

Steg 5: Attestera kortet – ta kopia

När du är klar med närvaron, frånvaron och ersättningarna ska kortet vara ”klart för attest”, så då är det bara att klicka i den rutan.

Vi rekommenderar alla att i detta läge ta kopia på sitt tidkortet och spara det till senare. Det är bara nu som du till 100% kan vara säker på att det var så här som du kodade kortet. Eftersom senare ändringar skriver över det som du attesterat.

För att ta en kopia så klickar du på knapparna ”CTRL och P” samtidigt. Klicka sedan på knappen ”Print” så får du ut ditt tidkort.

På en del arbetsplatser saknas det skrivare och där är det givetvis svårt att ta kopia, där måste du själv avgöra om du ska hitta en annan dator för att ta kopia eller göra en skärmavbildning med hjälp av ”Snipping Tool” som finns installerad på datorerna. alt. ta en bild med er mobilkamera.
Nu har du gjort ditt så nu är det bara att vänta och se om alla andra som arbetar med din lön också gör rätt.