Volvos fösäkringsförening

Volvo LO-klubbars Försäkringsförening (VLOKFF)

IF Metallare på Volvo Lastvagnar i Umeå kan ansluta sig till denna medlemsförsäkring. Inträde till föreningen söks skriftligen på blanketten INTRÄDESANSÖKAN.

Ingen karenstid vid inträde i försäkringen utan den tas ut vid utträde och är 3 månader efter utträdes datumet.

Blankett för inträde finns hos Volvoklubben, Tommy Näslund. Tel: 090-862 72 18

Stadgar och regelverk, avgift, ersättningsregler finns att läsa på Volvo LO-klubbars hemsida.

Gör ett besök på hemsidan på nedanstående adress:
http://www.vlokff.se/