AGB

Arbetslöshet (AGB) Från AGB kan ersättning lämnas till den som förlorar sitt arbete, t.ex. på grund av arbetsbrist

Nytt avtal mellan LO och svenskt Näringsliv har tecknats om avgiftsbaserad omställningsförsäkring.
Uppgörelsen, som blev klar i slutet av februari 2004, innebär att Los privatanställda får motsvarande omställningsstöd vid uppsägningar som tjänstemän och statligt anställda har i sina så kallade trygghetsavtal och omställningsavtal.

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i avtalet.

Lagstiftningsnyheter – kan påverka avtalsförsäkringar!

Observera att Arbetslöshetsförsäkringen hör till de lagstiftade försäkringar där riksdagen ändrat reglerna oftast på senare år. Flera ändringar under samma år, liksom hastigt beslutade och genomförda ändringar är inget ovanligt.

Omställningsstöd från och med den 1 september 2004.
Den största nyheten i det nya omställningsavtalet är möjligheten att få individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb, för omskolning, starta eget osv. Denna del av Los och Svenskt Näringslivs omställningsförsäkring träder i kraft 1 september 2004.

Nya-AGB-försäkringen från och med 1 april 2005.
Omställningsförsäkringen innehåller också en kontantersättningsdel. Från den 1 april 2005 träder den nya Avgångsbidragsförsäkringen i kraft. Till nyheterna i denna del hör att ersättningsbeloppen till viss del blir högre än dagens AGB.

Hela försäkringsvilkoret finns att läsa på:http://www.afa.se/WmTemplates/Page.aspx?id=994