Arbetstid och Semester

Vår fabrik arbetar i praktiken som en processindustri.
Den höga tekniknivån gör att det är nödvändigt att köra stora delar av fabriken på veckans alla timmar. Det gör att vi har en mängd olika skiftformer.