Budkavle

Vad händer kring budkavlen?

I detta dokument försöker vi kontinuerligt uppdatera budkavlens framfart. Ambitionen är att det ska fungera som en ”dagbok” där olika aktiviteter uppmärksammas och beskrivs. När lokala fackliga organisationer antar och ansluter sig till budkavlen kommer detta att noteras.

Budkavle
Budkavle

Följebrev

Följebrev

 

Vecka 3

14 jan.           Klubbstyrelsen på Volvo Lastvagnar Umeå beslutar om de sista detaljerna i budkavlen.

17 jan            Mediautskick till fackföreningspress om att en budkavle är startad.

 

Vecka 4

20 jan            En första mailutskick med budkavlen.

21 jan            Artikel i Arbetet, Facebook-gruppen blir offentlig.

22 jan            Först lokala fack att ansluta sig blev årsmötet för Sveriges ingenjörer sektion Skåne, ca 18 000 medlemmar.
Styrelsen för Seko Klubb Västtåg ansluter.

23 jan            Repskapet för IF Metall Södra Västerbotten med ca 5000 antog budkavlen enhälligt.

 

Vecka 5

27 jan            Styrelsen för Volvo VCE Hallsberg har antagit budkavlen och sprider den vidare.

                      Styrelsen för Fastighetsklubben vid SGS Studentbostäder har antagit budkavlen och medverkar i en artikel i Fastighetsfolket.

29 jan            Metallklubben På Elme Spreader AB med 90 medlemmar ansluter sig.

31 jan             Dagens arbete gör en kort uppföljning:
https://da.se/2020/01/de-startar-budkavle-for-turordningsreglerna-i-las/

Vecka 6        

3 feb              Seko Lok Pendeln som representerar 350 lokfärare på Pendeltågen i Stockholm
och Fastighetsklubben på Samhall i Göteborg har antagit Budkavlen.

4 feb              IF Metalls Verkstadsklubb på Gestamp Hardtech, Luleå (144 medl),  HRF-Klubben Gothia Towers, Göteborg, IF Metallklubben GE Healthcare, Umeå, Handelsklubben på Martin & Servera i Enköping (200 medl), samt Seko Mellansverige Klubb 203 Väg & Anläggning (1585 medl.) ansluter sig till budkavlen.

5 feb              Seko Stockholm,  Elektrikernas ortsklubb i Västervik,  Svenska Elektrikerförbundets (SEF) fackklubb på Åby El i Norrköping,  Handels regionala fackklubb inom Hyresgästföreningen region Sydost,

6 feb              SEKO Klubb Pågatåg, Skåne (500 medlemmar),

8 feb               Kommunal Västerbottens ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik, (165 medl),
Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund (178 medl).

10 feb            IF Metall Norrbotten (8000 medl).