Budkavle

Vad händer kring budkavlen?

I detta dokument försöker vi kontinuerligt uppdatera budkavlens framfart. Ambitionen är att det ska fungera som en ”dagbok” där olika aktiviteter uppmärksammas och beskrivs. När lokala fackliga organisationer antar och ansluter sig till budkavlen kommer detta att noteras.

Budkavle
Budkavle

Följebrev

Följebrev

 

Covid-19 är en större fråga än turordningsreglerna i LAS. När de många branscher och näringar hamnar i ett kristillstånd och samhället är i limbo kommer budkavlen givetsvis i skymundan.Trots detta kommer dock anslutningar in.

Vad som händer med utredningar, LO-kongress och fortsatta förhandlingar i höst kan vi förstås spekulera i. Sakfrågan kvarstår dock: i kris och oro och i en våg av uppsägningar finns det en viss trygghet i att arbetsrätten fortfarande vilar på turordningsreglerna i LAS.

Anslutna till budkavlen är dessa 76 lokala fackliga organisationer:

IF Metall
IF Metallklubben Volvo Lastvagnar, Umeå
IF Metallklubben Volvo CE, Hallsberg
IF Metallklubben På Elme Spreader AB, Älmhult
IF Metalls Verkstadsklubb på Gestamp Hardtech
IF Metalls Verkstadsklubb Geberit Produktion AB, Bromölla
IF Metalls Verkstadsklubb på GE Healthcare, Umeå
IF Metalls Verkstadsklubb på Siemens, Finspång 
IF Metallklubben Volvo Bussar, Uddevalla
IF Metalls verkstadsklubb vid AQ Enclosure Sollefteå AB
IF Metall Verkstadsklubb Sanmina, Örnsköldsvik 
Verkstadsklubben Boschrexroth Mellansel AB
Verkstadsklubben IF Metall Enertech i Ljungby
IF Metalls verkstadsklubb Dorotea Mekaniska AB, Dorotea 
IF Metalls verkstadsklubb AQ Wiring Systems, Mjällom 
IF Metallklubben Ewellix, Göteborg
IF Metallklubben Ålö AB, Brännland
IF Metallklubben vid Caterpillar Propulsion Production AB
IF Metall Verkstadsklubben på ABB Power grids, Landskrona
Stål och Metallklubben Suzuki, Garphyttan
IF Metall Järnbruksklubb SSAB EMEA, Borlänge
IF Metall Jernbruksklubben på Union Electric Åkers, Åkers Styckbruk
IF Metall Gruvklubben Boliden, Boliden
IF Metall Gruvklubben 64, Zinkgruvan Mining AB
IF Metall avd 2 Norrbotten
IF Metall avd 3 Norra Västerbotten
IF Metall avd 4 Södra Västerbotten
IF Metall avd 19 Östra Värmland
(stort antal enskilda medlemmar på Kubal, Sundsvall)

Seko
Seko Stockholm
Seko Klubb Västtåg
Seko Lok Pendeln
Seko Mellansverige Klubb 203 Väg & Anläggning
SEKO Klubb Pågatåg
Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund
SEKO Vård Klubb 501 Mellansverige
SEKOs Förhandlingsorganisation i NCC
Seko Vattenfall klubb Forsmark
SEKO Pendelklubben Stockholm
SEKO Klubb 124 (Branch Spårtrafik)
Seko Väg & Banklubben, Värmland-Örebro
Seko Postklubb, Stockholm 
Kriminalvårdsfacket SEKO FO Kriminalvård
Seko Tunnelbanan, klubb 111
Seko Posten Klubb Väst
SEKO Citymailkubbens
Seko Lokalbaneklubben, Stockholm

Pappers
Pappers Avd 111, Grycksbo

Fastighets
Fastighetsklubben vid SGS Studentbostäder
Fastighetsklubben på Samhall i Göteborg
Fastighets avdelning Norrköping 

Handels
Handelsklubben på Martin & Servera i Enköping
Handels regionala fackklubb inom Hyresgästföreningen region Sydost

Livs
Livsklubben på Nybergs Deli i Johanneshov/Stockholm

Kommunal
Kommunal Västerbottens ArbetsplatsKlubb Umeå Trafik
Kommunal Västerbotten Sektion Umeå
Kommunal Sydost, sektion Karlskrona 

Elektrikerna
Elektrikernas ortsklubb i Västervik, 
Svenska Elektrikerförbundets (SEF) fackklubb på Åby El, Norrköping, 
Elektrikerförbundet Avd.1 (VK-1 ) Klubb 67, Stockholm 
Elektrikerförbundets montörsklubb på Elektro-Emanuel, Skene 

GS
GS-klubben Gruvöns sågverk, Grums 

Byggnads
Byggnads Stockholm-Gotlands medlemskrets Huddinge

Transportarbetarförbundet
Transportarbetareförbundet avdelning 9, Örebro
Transportklubben på UPS, Göteborg

HRF
HRF-Klubben Gothia Towers, Göteborg

Hamnarbetarförbundet
Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 121 Karlshamn
Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 6, Helsingborg
Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 80, Holmsund
Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 21, Halmstad

TCO
Unionen Mitel Sweden
Unionenklubben Semantix
Unionenklubben vid Sveriges Utbildningsradio AB
Lärarförbundets lokalavdelning, Boden BD 12
Lärarförbundets lokalavdelning, Växjö
Lärarförbundets lokalavdelning, Eskilstuna
Förbundet Folkhögskollärarnas lokalavdelning Glokala folkhögskolan

SACO
Sveriges ingenjörer sektion Skåne