Våra Mål

Här följer en sammanfattning av de mål och arbetsuppgifter som gruppstyrelsen för Teknik och Underhåll arbetar med.

Många yrkesgrupper inom vårt ansvarsområde
Mekaniker för driftunderhåll, tribologer, verktygsmakare, fixturmakare, CNC-operatörer för maskinbearbetning, svarvare, snickare och modelltillverkare. Elektriker inom stark och svagström samt plc-programmering, mediaunderhåll för produktion och fastighet Dessutom är personalen inom robotprogrammering/simulering organiserade under Teknik och Underhåll.

Våra mål
Att vi med vårt fackliga engagemang och arbete tillsammans skapar så bra och trygga förhållanden på våra arbetsplatser att vi med glädje skulle rekommendera våra barn eller andra närstående att söka arbete här. Vi skall driva frågor och förhandlingar så att största möjliga rättvisa och trygghet kan uppnås.
Gruppstyrelsen är en aktiv del av klubben fackligt sett, utan att sudda ut det som kännetecknar oss som arbetar inom Teknik och Underhåll. Vi ska hålla en hög service, tillgänglighet –och säkerhetsgrad inom våra ansvarsområden samt vara en aktiv del av utvecklingen inom Volvo. Vi gör detta bl. a. genom att påtala behovet av en bra grundutbildning och arbetsrelaterade vidareutbildningar som står i samklang med den tekniska utvecklingen inom våra yrkesområden.