Våra Uppdrag

Gruppstyrelse fördelar varje år alla de uppdrag vi som förtroendevalda har att utföra.
Här följer en lista över de uppdrag vi fördelat inom gruppstyrelsen har.
När förhandlingen rör en fråga på någon specifik UH-avdelning där inte förhandlingskommittén är representerad deltar om möjligt någon gryppstyrelserepresentant från den avdelningen.

Förhandlingskommitté
Ordinarie
Torbjörn Lindgren Kerstin Odell Roland Hörnberg

 

Informations mottagare MBL 2 i förening
Ordinarie
Torbjörn Lindgren  Kerstin Odell   Roland Hörnberg
+ en representant från berörd avd

 

Lönegrupp
Ordinarie
Roland Hörnberg Torbjörn Lindgren

 

Representanter ASK
Ordinarie
Jan Isberg Patrik Jonsson

Studieinformatör
Ordinarie
Kerstin Odell