Verksamhetsservice och Kvalité

Gruppstyrelsen för detta område ligger under Metallklubben.

Om du vill ta kontakt med oss:

Jan-Olov Carlsson
Telefon 090 – 862 72 30
E-Post Jan-Olov Carlsson