Nomineringsmöte 6 februari

IF Metallklubben kallar till nomineringsmöte 6 februari 13.30 – 14.30 i Stora Föreläsningssalen UA. På mötet sker nomineringar till de uppdrag som ska väljas på årsmötet. Det gäller följande uppdrag Kassör på 2 år  (i tur att avgå: Erik Pettersson) 3 ordinarie ledamöter 2 år (i tur att avgå Tommy

Läs Mer

Justering mertidsbank!

  I samband med årsskiftet ska enligt avtal mertidsbanken justeras ner till 0 timmar. Det är nu genomfört. Avtalet om flexibilitet mellan parterna innebär att den individuella mertidsbanken ska justeras till noll. De som låg plus i sin mertidsbank ska få timmarna överförda till kompbanken. De som hade minus i

Läs Mer

Gruppårsmöten blir på arbetstid!

Företaget har I sista stund meddelat att gruppstyrelserna kan genomföra sina årsmöten under arbetstid. Klubben tackar för detta. Det innebär att det blir lite omplanering. Fortfarande är det torsdag 1 februari som gäller. Tiderna: som gäler är: Kaross FM-skift/dagtid Dag:  Torsdag 1 februari Tid:    13.42 – 14.30 Plats: Matsal Harmoni UB EM-skift

Läs Mer

Årsmöten Gruppstyrelser!

Den första februari genomför gruppstyrelserna sina årsmöten. Det är många år sedan företaget nekade gruppstyrelserna att ha årsmötena på arbetstid. Detta trots att vi för första gången på väldigt länge ligger plus i produktionen. Mötena kommer istället att ske på övertid med betalning. Ersättningen för att delta på ett möte

Läs Mer