Konsten att väga olika behov

Tekniska störningar är inte ovanligt. När störningarna leder till stort produktionsbortfall brukar det innebära övertidsinsatser. Det är ingenting konstigt. Det konstiga är att företaget numera bara bestämmer att beordra övertid för em-skiftet till 20.30. Ingen diskussion. Inga överläggningar. Inga avvägningar mot andra behov.

Företaget säger upp ett viktigt lokalt avtal

Sedan 13 år tillbaka finns ett lokalt avtal om förhandlingsregler vid in- och utlåning, tillsättande av vikariat och projektmedverkan, omplacering vid övertalighet, m.m.  Det har varit ett avtal för ordning och reda och ett förstärkt medinflytande för klubben och medlemmarna.  Utan föregående diskussion har företaget sagt upp avtalet!  Syftet verkar vara att minska medlemmarnas och klubbens inflytande. 

Och nu är det semester! (men inte för alla)

Som vanligt har det varit produktionsdramatik veckorna före semestern, med övertid, specialavtal, tidiga mornar och sena kvällar, hög puls och en hel del adrenalinpåslag. Men det gick. Även om det kostat på. Det blir en väl förtjänat semester. Arbete under semesternEtt hundratal kommer att arbeta under semesterstängningen. Några gör det på eget initiativ, väl medvetna om att det då inte

Läs Mer