pimpeltävling/friluftsdag.

IF Metall Södra Västerbotten inbjuder sina medlemmar till pimpeltävling/friluftsdag. Lördagen den 17 mars 2018 klockan 11:00-13:00 Samling sker vid Strömbäcks folkhögskola 10:30 Lagtävling: Varje lag får bestå av högst fyra personer. Ange lagledarens namn, telefonnummer och arbetsplats vid anmälan. Efter fisket bjuder…

Hemsidan och funktionalitet.

Hemsidan och funktionalitet. Efter byte av plattform finns följande problem där vi i dagsläget inte har någon lösning. Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Internet Explorer på ovanstående Operativsystem har problem med länkar i aktuell meny. Man kan sällan eller…

Nomineringsmöte 6 februari

IF Metallklubben kallar till nomineringsmöte 6 februari 13.30 – 14.30 i Stora Föreläsningssalen UA. På mötet sker nomineringar till de uppdrag som ska väljas på årsmötet. Det gäller följande uppdrag Kassör på 2 år  (i tur att avgå: Erik Pettersson) 3 ordinarie…

Justering mertidsbank!

  I samband med årsskiftet ska enligt avtal mertidsbanken justeras ner till 0 timmar. Det är nu genomfört. Avtalet om flexibilitet mellan parterna innebär att den individuella mertidsbanken ska justeras till noll. De som låg plus i sin mertidsbank ska få timmarna…

Gruppårsmöten blir på arbetstid!

Företaget har I sista stund meddelat att gruppstyrelserna kan genomföra sina årsmöten under arbetstid. Klubben tackar för detta. Det innebär att det blir lite omplanering. Fortfarande är det torsdag 1 februari som gäller. Tiderna: som gäler är: Kaross FM-skift/dagtid Dag:  Torsdag 1 februari Tid:   …