Helgens Pridefestival

Pride är en manifestation för
jämlikhet, rättvisa och alla
människors lika värde. Detta är
precis de saker en facklig organisation kämpar för.
Umepride arrangeras av Queerförvaltningen som är en kulturförening för
HBTQIA+personer och queer
kultur i Umeå. IF Metall som
klubb och avdelning kommer
att delta och hoppas att många
medlemmar med familjer ska
vara med!

Kom och var med!
Lördag 30/9 genomförs Umeå Prideparad för allas lika värde
och HBTQIA+ personers rättigheter.
Klubben finns med under
IF Metalls regnbågsfana.

Nomineringar till avtalsrådet och förhandlingsdelegationerna

Nu är det dags att nominera kamrater från IF Metall Södra Västerbotten till förhandlingsdelegationerna och avtalsrådet.

Avtalsrådet tar ställning till alla motioner om förändringar i våra centrala kollektivavtal – avtalskrav – som skickats in.
Avtalsrådet utser också förhandlingsdelegationerna

Vad är avtalsrådet?

Avtalsrådet består av ungefär 200 valda ledamöter från industriarbetsplatser runt om landet – dels de ombud som väljs på avdelningarnas årsmöten, dels de valda ledamöterna i förhandlingsdelegationerna. Avtalsrådet tar ställning till alla motioner om förändringar i våra centrala kollektivavtal som skickats in. Avtalsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i avtalsfrågor.

Vad är en förhandlingsdelegation?

En förhandlingsdelegation ansvarar för förhandlingarna på ett specifikt avtalsområde, exempelvis Teknikavtalet, Motorbranschavtalet eller I-avtalet, fram till dess att ett avtal träffats. I förhandlingsdelegationerna ingår industriarbetare från respektive avtalsområde samt en förhandlingsledare som utses av förbundsstyrelsen.

Följande avtalsområden har valda förhandlingsdelegationer.

Bemanningsavtalet               6 ledamöter                          Byggnadsämne                    6 ledamöter
Gemensamma metall           4 ledamöter                          Gruv                                     6 ledamöter
I-avtalet                                8 ledamöter                          Kemiska fabriker                  4 ledamöter
Motorbransch                       8 ledamöter                          Samhall                               4 ledamöter
Sinfavtalet                             4 ledamöter                         Stål & metall                        8 ledamöter
Svemek                                 4 ledamöter                         Teknikavtalet                       12 ledamöter
Teko avtalet                          4 ledamöter                         Tvätt industri                       4 ledamöter.

Nomineringar 

Ledamöter till avtalsrådet

På årsmötet 22 mars kommer det väljas ledamöter till avtalsrådet, 3 st. ordinarie ledamöter och 6 st. ersättare. Om du vill nominera är sista dag kl 12.00 den 3 mars 2023 via mail.

Förhandlingsdelegationer

Nomineringar till förhandlingsdelegationerna, skickas till avdelningsstyrelsen
senast kl. 12.00 den 3 mars 2023 via mail. 

Valberedningen presenterar förslag på ledamöter till avtalsrådet, på avdelningens årsmöte

den 22 mars. Då även valet sker.

Avdelningsstyrelsen fattar beslut om nomineringar till förhandlings delegationer och

skickar in förslaget till avtalsrådets valberedning.

Nomineringarna skickas senast kl. 12.00 den 3 mars 2023 via mail till:

postbox.avd04@ifmetall.se

 

 

För sent inkomna nomineringar beaktas ej

Insamling till förmån för barnen i krigets Ukraina!

När krigen bryter ut i världen så är det barnen som alltid drabbas hårdast av de vuxnas dårskap och tanklöshet.
Rädsla, sorg, död, övergrepp och en krossad barndom och föräldralöshet pga. av krig är ett förhållande som ett barn inte ska behöva växa upp under vart dom än i världen befinner sig. Barn ska inte behöva leva sitt liv på flykt och behöva gå miste om sina lekkamrater och glädje.
Med tanke på barnens utsatthet i det pågående kriget så har de fackliga organisationerna, IF Metall, Ledarna, Unionen och Akademikerna här på Volvofabriken i Umeå beslutat att starta en gemensam insamling till dom krigsdrabbade barnen i Ukraina
Fackklubbarna har valt att starta en gemensam insamlingsbössa hos UNICEF där du kan vara med och lägga ditt bidrag. Insamlingen är öppen för alla anställda på Volvo Lastvagnar Umeå, medlemmar som icke medlemmar. Även bemanningsanställda är välkomna att lägga ett bidrag.
Om vi alla kan bidra med 100 kronor var så kan vi få ihop ca. 170 000 kr till barnen. Givetvis så vore det bra om summan överstiger detta.
Läget för barnen i Ukraina är akut.
UNICEF finns på plats och kämpar för att rädda liv.
Under mars månad dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Din hjälp behövs nu. Hjälp till att stödja barnen som drabbas av kriget i Ukraina.
Var med och bidra du också till UNICEF:s viktiga arbete för alla barns rättigheter.
Burkpengar till Unicef
Här på fabriken så samlar vi alla in de tomburkar och tomflaskor som blir över. Enligt beslut så ska pengarna från de insamlade burkarna gå till utsatta barn.
IF Metallklubbens styrelse har beslutat att 30 000 kr av de insamlade burkapengarna denna gång ska gå till UNICEF via klubbarnas insamling
Hjälp till att stödja barnen som drabbas av kriget i Ukraina!

QR kod

Dessa två länkar går till insamlings sidan hos UNICEF.
Den första länken går till alla aktiva insamlingar som för Ukraina som pågår just nu och den andra går direkt till våran egen insamling.

unicef egna insamlingar

https://unicef.se/egna-insamlingar/7665-barnen-i-krigets-ukraina