Bonus till våra konsulter

De konsulter som övergick till en Volvoanställning under 2023
är enligt Volvos bonusregler endast berättigad till bonus
för den tid man varit anställd i Volvos regi. Det här innebär
att konsulter som sent på året 2023 övergick från konsultia till
en Volvoanställning i vissa fall skulle kunna bli helt utan bonus
trots att man man varit med och bidragit i samma utsträckning
som alla andra under året. Bonus är inget avtal utan ett ensidigt erbjudande från företaget,
alltså ingenting vi egentligen kan förhandla om.
Regler eller inte. Klubben har lyft frågan med företaget och
vi förutsätter att man utifrån ett rättviseperspektiv ser till att alla
som jobbat ihop till Volvos rekordresultat 2023 blir belönade på ett rättvist sätt!