Processkoordinatorer

Gruppstyrelserna på kaross
och måleri har suttit i förhandlingar angående borttagandet av processkordinatorerna
(Jouren). Även klubben har lyft frågan i en förhandling med företagsledningen.
På måleriet är förhandlingarna nu ensidigt avslutade av
företaget där de meddelat att funktionen processkordinator och jourtelefonen på måleriet
kommer att försvinna. Gruppstyrelsen på måleriet har reserverat sig mot beslutet.
Med tanke på den kommandeserieproduktionsstarten av
p27 vecka 19 och ombyggnationerna under semestern är funktionen just nu viktigare än
någonsin. Vi behöver underlätta, inte försvåra inför dessa förändringar.
Utöver detta ser vi stora risker för att teamens och teamledarnas arbetsbelastning kommer att öka till en
ohälsosam nivå.

Klubbstyrelsen är starkt kritisk till att företagsledningen inte väljer att lyssna till
de argument som talar emot detta beslut!
På kaross är förhandlingarna ännu ej avslutade.