Första Maj firande

Arbetarnas dag skall firas, minnas och hedras!
Vi välkomnar dig som medlem, inom IF Metall, med familj att komma och värma upp inför Första Maj
med att äta frukost och ha goda samtal med kamrater. För att sedan göra en gemensam avmarsch
med fanor, plakat och banderoller till Döbelns parken och ställa upp i Första Majtåget.
Frukost med start klockan 10:00 hos IF Metall, Västra Norrlandsgatan 11B
Avmarsch från Döbelns park klockan 12:00

Länk till mer information och anmälan