Aktuella förhandlingsfrågor

Övertiden
Den hetaste frågan är naturligtvis övertiden. Det mer eller mindre ständiga övertidsarbetet
på helgerna är något som är oerhört stressande och pressande för alla. Känslan av att
inte kunna planera sin fritid och helg upplevs väldigt tärande och situationen börjar nu bli
ohållbar.
Läs mer i senaste trycket