Bonus

Trycket får flera frågor om vad som ingår i bonusen.
Trycket försöker här reda ut vad som gäller.

Som de flesta av er redan vet så blev utfallet för bonusen 5,87 %.
Drygt 24 000 i snitt.
Det är månadslön + extralön under 2023 som är
underlaget för hur stor summa som betalas ut. Även
övertidsersättning (timlönen) ingår i underlaget.
Sjuklön de första 14 dagarna ingår också i underlaget
för bonus. Annan frånvaro är inte med i underlaget för
bonusberäkningen. Med en snittlön på cirka 35 000 blir
det drygt 24 000 kr i bonus som betalas ut i april