Pimpeltävling

IF Metall Södra Västerbotten

inbjuder sina medlemmar till pimpeltävling/friluftsdag

Strömbäck (lagtävling)

Varje lag får bestå av högst fyra personer.

Lördagen den 16 mars 2019  kl 11.00

Ange lagledarens namn och telefonnummer samt arbetsplats vid anmälan.

Samling sker vid Strömbäcks folkhögskola 10:30

Efter fisket bjuder vi på fika och korvgrillning samt lottar ut fina vinster till de närvarande deltagarna bland annat en långhelg i våra Tärnastugor.

Anmälan görs senast 8 mars till

postbox.avd04@ifmetall.se

090-156570

pimpeltävling/friluftsdag.

IF Metall Södra Västerbotten inbjuder sina medlemmar till
pimpeltävling/friluftsdag.

Lördagen den 17 mars 2018 klockan 11:00-13:00
Samling sker vid Strömbäcks folkhögskola 10:30

Lagtävling: Varje lag får bestå av högst fyra personer.

Ange lagledarens namn, telefonnummer och arbetsplats vid anmälan.

Efter fisket bjuder vi på fika och korvgrillning samt lottar ut fina vinster till de närvarande deltagarna, bland annat en långhelg i våra Tärnastugor.

Anmälan görs senast 15 mars till
postbox.avd04@ifmetall.se
090-156570

Hemsidan och funktionalitet.

Hemsidan och funktionalitet.


Efter byte av plattform finns följande problem där vi i dagsläget inte har någon lösning.

  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1

Internet Explorer på ovanstående Operativsystem har problem med länkar i aktuell meny.
Man kan sällan eller aldrig få ”drop down” menyerna att fungera som det är tänkt.

Använder man sig av andra Webläsare , typ

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Safari
  4. Opera eller annan webläsare så fungerar hemsidan och dess menyer utan problem.

Windows 10.
I och med att man uppdaterar eller migrerar till Windows 10 bör man också använda sig av den webläsare som följer med operativsystemet
Microsoft Edge. Välj denna webläsare istället för Windows Explorer.

Nomineringsmöte 6 februari

IF Metallklubben kallar till nomineringsmöte 6 februari 13.30 – 14.30 i Stora Föreläsningssalen UA.

På mötet sker nomineringar till de uppdrag som ska väljas på årsmötet.
Det gäller följande uppdrag
Kassör på 2 år  (i tur att avgå: Erik Pettersson)
3 ordinarie ledamöter 2 år (i tur att avgå Tommy Näslund, Mikael Eriksson, Mats Eriksson)
5 ersättare 1 år (i tur att avgå: Tommy Holmgren, Marie Landström, Margareta Johamsson, Richard Berglund, Robert Westin)

Dessutom sker nominering av revisor samt ersättare, mångfaldsansvarig, redaktionskommitté, studieorganisatör och studiekommitté.

För att närvara på mötet måste du begära och få ledigt. Deltar du i mötet utanför arbetstid gäller betald övertid enligt Utvecklingsavtalet. Har du inte möjlighet att delta på mötet, men ändå vill nominera någon till uppdrag går det bra att kontakta valberedningens sammankallande
Åsa Dahlsten på asa.dahlsten@volvo.com eller tfn 27244.