Övertidsersättningen kan vara fel!

2005-06-29

Under förra veckan konstaterade Metallklubben att företaget gått ut med felaktig information om kodning av övertid när parterna tecknat avtal om produktionsövertid. Efter överläggningar med företaget så meddelade företaget att felet kan ha funnits i upp till ett år.

Företaget kommer nu att rätta till felet. Tidplan för att åtgärder felen läggs fast under nästa vecka.


Bakgrund:
Vid ett antal tillfällen har metallklubben tecknat avtal om produktionsövertid. Ersättningars för produktionsövertid är 15-20 kr högre per timme än vanlig övertid. Kodning av övertid sker i Tidinfo .

Dagtidare
Det finns tre koder (31, 32 och 33) för dagtidare i Tidinfo för övertid. Tidigare så har dagtidare använt sina tre koder och företaget har ändrat värdet på respektive kod när produktionsövertid gällt. Numera ska dagtidare använda skiftarnas koder (34,35 och 36) när produktionsövertid är tecknat.

Skiftare:
Det finns tre koder (34,35 och 36) för skiftare i Tidinfo för övertid. Tidigare så har skiftare använt sina tre koder och företaget har ändrat värdet på respektive kod när produktionsövertid gällt. Numera ska skiftare använda koderna (35,36 och 28) när produktionsövertid är tecknat.

Fel information:
Informationen om denna ändring har varit felaktig. Varken i Tidinfo eller på företagets hemsida har denna ändrade rutin redovisats. Inte heller har metallklubben fåt denna information från företaget. Dessutom ger Tidinfo fel kod som förslag på övertidskod när avtal om produktionsövertid är tecknat.

Omfattning:
Hur stor omfattningen av dessa felaktigheter är har företaget inte kunnat konstatera ännu. Om felet funnits under längre tid så blir det ett omfattande arbete för företaget att kontrollera så att alla får rätt ersättning. Om år 2004 berörs så måste bland annat semesterersättningen för i år räknas om. Metallklubben kommer med mer information om detta i nästa vecka.

Metallklubben
GuPe