10. Utbildning i att förnya och förbättra din Trädgård

2006-06-24

Studiecirklar inom ABF Umeå
i samarbete med lokala trädgårdsföreningar

Frösådd
Det krävs mer än vatten och värme för att ett frö ska gro. I denna cirkel får du råd både vad gäller sådd, köldbehandling av vissa fröer, utskolning av småplantor etc Tre träffar under våren.

Ledare: Marie Lundström

4 tillfällen
Kursavgift 400:-

För anmälan och information:
Ring ABF Umeå tel 71 16 04
Besöksadress: Hagaplan 1
Välkommen!

Du som är Medlem i IF Metall har 30% rabatt av kursavgiften. Efter genomförd utbildning kontakta Joacim Eliasson 090-707669 så hjälper vi er.

Studieorganisatör
Joacim Eliasson