Fråga om lönesystemet 1

2005-12-07

Hemsidan är öppen för frågor om lönesysystemet. Klicka här till vänster på ”omröstning lönesystem” så hittar di en klickruta för ”frågor och synpunkter”. Här kommer en fråga.

FRÅGA:

Om man är utsedd som ny samordnare eller specialist så erhåller man ett tillägg på 500 kr. Detta tillägg betalas inte ut till de som är gamla samordnare i steg 6. För teknik och underhåll så betalas inte detta tillägg.

Värdet på samordnartillägget är 500 kr.
”Varför ska inte teknik och underhåll få detta samordnartillägg??”

SVAR:
Det var i samband med principöverenskommelsen i juni 2005 som denna fråga avgjordes.

På driftsavsnitten så delades det gamla steg 6 i två delar, Det ”nya steg 6” blev 600 kr och samordnartillägget blev 500 kr. För avdelningen Teknik och Underhåll så är steg sex intakt – ingen uppdelning skedde.

I principöverenskommelsen var inte företaget beredd att öka möjlig slutlön. Vi var heller inte beredd att dela steg sex i två delar på underhållsavdelningen.

Där ska det inte krävas att man är samordnare för att kunna komma upp i samma möjliga slutlön som tidigare. Det är därför som avdelningen Teknik och Underhåll inte har samordnartillägget.

Det är möjligt att vi i framöver kan förhandla fram ytterligare steg i trappan på underhåll men även på de andra driftsavsnitten.

Metallklubben
GuPe