Kom Ihåg: Ingen minusVAT

2005-10-03

Företaget meddelade för två veckor sedan att man tänkte dra tillbaka varslet om minusVAT för veckorna 41 – 46. Det formella beslutet togs på programkonferensens. Beslutet togs inom de tidsgränser som gäller för varsel om minustid.

Beslutet om att dra tillbaka minustiden grundar sig inte i någon omedelbar försäljningsökning. Däremot finns en stor förhoppning att den nya 13-litersmotorn ska vända trenden och då ska kapaciteten finnas i alla fabriker.

Metallklubben
GuPe