Storhelgs-OB inte inlagd!

Verkstadsklubben har konstaterat att storhelgs-OB inte automatiskt har lagts in för de som arbetade under nyårshelgen. Saken är ännu inte åtgärdad av företaget.

 OB med automatik
Numera kan man själv inte lägga in ersättning för storhelgs-OB, den ska automatiskt läggas ut i Tidinfo. Klubben har konstaterat att så inte har varit fallet under nyårshelgen. Klubben har kontaktat bolaget för att säkerställa att bolaget korrigerar detta.

Det var ganska många av Volvos egen personal som arbetade under nyårshelgen för att säkerställa att installationer och uppstart skulle fungera bra efter ledigheten. Eftersom den mesta av tiden är övertid så är det lite olika vilken OB som kan falla ut och till vilka arbetstider som gäller för detta

OB består av fyra olika ersättningsnivåer; kvälls-OB, natt-OB, helg-OB och storhelgs-OB.

  • Kvälls- och natt-OB kan ej betalas ut samtidigt som övertid. Detta kan inte ske vid något tillfälle.
  • Helg-OB, betalas ut samtidigt som övertid om man arbetar ”kontinuerligt skift”. 4-skift betraktas som ett kontinuerligt skift varför helg-OB betalas till fyrskiftare om man arbetar övertid på helg.
  • Storhelgs-OB, betalas till fyrskiftare om man arbetar övertid på storhelg.
    Det finns också ett tillägg som gäller inom Volvokoncernen från 1 december 2017. Samtliga skiftformer ska erhålla storhelgs-OB och betalas ut om man arbetar övertid på någon av storhelgerna.

Verkstadsklubben kommer att följa upp frågan så att korrekt OB faller ut till de som är berörda.