Vinstdelning 2018

2018 blev  ett mycket starkt år för AB Volvo. Parametrarna uppfylldes för att bilda en full vinstandelsfond, vilket innebär ca 231,5 miljoner att dela ut till de anställda. Detta innebär en vinstandel med startvärdet 11 171 kronor till anställda som tjänat in full andel.

Fonden kommer nu att förvaltas av Stiftelsen Volvoresultat fram till våren 2023 och då utskiftas till det värde den då har.

 

Nästa år så kommer 2015 års fond att skiftas ut och värdet på full andel var den sista mars 15 279 kronor.

Vid samma tidpunkt så var 2016 års fond värd 5 543 och 2017 års fond värd 12 157