IF Metall avdelningen har bytt namn

 

Vi som jobbar här på Volvo och är medlemmar i IF Metall tillhör även en IF Metallavdelning.                 IF Metallförbundet har i dagsläget 34 avdelningar från Malmfälten till Skåne.

 

Avdelningen sköter inträden, utträden, studier, försäkringar,  samt en rad olika administrativa uppgifter.Anställda ombudsmän , rekryterar medlemmar, tecknar kollektivavtal, företräder medlemmar i förhandlingar, genomför löneförhandlingar ute på arbetsplatser utan klubb samt en hel del andra uppgifter.

Den IF Metallavdelning vi tillhör har hetat IF Metall södra Västerbotten. Vid årsskiftet så bytte avdelningen namn till  #IF Metall Mitt i Norrland#

Anledningen till namnbytet är att, vid årsskiftet 2020/2021 slogs avdelningen ihop med delar av  IF Metallavdelningen Höga Kusten och i samband med detta överfördes medlemmar och arbetsplatser i Örnsköldsviks kommun vår avdelning. Eftersom dessa arbetsplatser och medlemmar inte tillhör Västerbotten geografiskt så framkom önskemål om ett nödvändigt namnbyte.

Efter en namnbytestävling så föll beslutet på 

IF Metall Mitt i Norrland.