Arbetstider 2024

ATK till tidbank och start , stopptider 2024 har också uppdaterats.

Vi har även lagt upp produktionskalender för år 2024 på sidan ”Arbetstider”.