Bölevägen V.10

    • Arbetet börjar avta på grund av vinteruppehåll. Uppstart igen i april/maj beroende på snömängd och tjäle.

    • Vi förbereder för att släppa igenom gång- och cykeltrafik genom hela Bölevägen under vårt vinteruppehåll. Vår förhoppning är att det ska underlätta för samtliga gång och cykelresenärer.  

    • Vår underentreprenör Pollex utför nu relining på vissa sträckor, detta kan medföra vissa mindre störningar under kortare perioder.

    • Efter önskemål från många cyklister kommer vi att fortsätta vinterväghålla gång- och cykelbanan mellan Nipvägen och Strandpromenaden hela denna vintersäsong.