Övertid

                                     

Medlemmens rättighet/skyldighet: Som anställd är man skyldighet att arbeta övertid när man ”icke är därtill förhindrad”. Har man förhinder ska företaget göra en avvägning i varje enskilt fall.

Vid egen Sjukdom övertidsdagen, så hanteras den som vilken sjukdag som helst och ska anmälas till Produktionsledare alt Teamledare.

Beordrad via sms? Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig på din fritid, varken på telefon, via sms eller e-post. Alla anställda har ett stort behov av vila på sin fritid, om du ändå svarar har du rätt att framföra skäl till varför du inte kan gå in och jobba, att man till exempel saknar barnomsorg är ett giltigt skäl som arbetsgivaren måste ta hänsyn till.

Teknikavtalet: Utifrån teknikavtalet kan man ha särskilda skäl som tex brist på rekreation eller brist på barnomsorg för att inte arbeta övertid. Har man förhinder som inte går att boka om ska arbetsgivaren ta detta i beaktning och eventuellt be någon annan arbeta övertiden. Detta gäller dock inte vid produktionsövertid som har en mer planerad karaktär.

För en person som har arbetat mycket under en period eller för en småbarnsförälder kan brist på rekreation mycket väl vara ett giltigt förhinder. Tillfälliga arbetstoppar är ett exempel på när övertid är berättigad. Att nyttja övertid för att hela tiden klara produktionsmålen är inget giltigt skäl.

Personer med arbetstidsförkortning, rehab eller föräldralediga är inte möjliga att beordra.

Teknikarbetsgivarna och IF Metall är överens om att reglerna om övertid ska tillämpas praktiskt så att de leder till ett tillfredsställande resultat för både arbetsgivaren och de anställda. Det är viktigt att man anger skälet till varför man har förhinder att jobba övertid. Skälet ska vägas mot arbetsgivarens intresse att få övertiden utförd. Vid en sådan avvägning ska man se till verksamhetsbehoven ställt mot arbetstagarens skäl och behov av rekreation och familjeliv. Efter sådan avvägning beslutar arbetsgivaren om förhindret är godtagbart skäl för att inte arbeta övertid. Är man inte nöjd med chefens beslut och förklaring kan man vända sig till sitt fackliga ombud för rådgivning och hjälp.

 

Klubbens uppfattning att i denna skrivning ingår att övertiden också kan vara frivillig och att arbetsgivaren i första hand ska söka sådan lösning. Kommunikation och motivation är en bra början för sådana lösningar. Att regelmässigt beordra övertid för företagets behov är inte respektfullt mot de anställda.

                                    

Ett omdöme om: “Övertid

  1. Konstigt att det inte finns några kommentarer är det så illa att ingen vågar säga någonting, är alla rädd för HR och bestraffning, har upplevt att Volvo alltid säger att här är det högt i tak och alla synpunkter skall behandlas ödmjukt men det verkar vara tvärtom alla som har andra åsikter än ledningen avvecklas på ett eller annat sätt. Nej ställ krav på att bli behandlad på ett värdigt sätt och inte som det är just nu med konstant övertid och nedgång i skift skrämmande tillvaro.

Kommentarer stängda.