Rana-projektet förlängs

2004-06-04

Rana-projektet för fyrskiftarna inom underhåll förlängs till september.

Projektgruppen tog beslut igår torsdag om att utifrån enkät nr. 2 gå vidare och samtidigt förlänga provtiden. I september kommer enkät nr. 3 att gå ut bland de anställda på UB och UC. en del kompletteringar i form av en bilaga kommer då att följa med. Med hjälp av enkäten, och den utvärdering som följer av de medicinska prover som tagits och kommer att tas kommer det att utmynna i någon form av avtal till hösten.