Utbildningskö

2004-05-26


Ni alla intresserade av utbildning kommer de närmsta dagarna få ett brev hemskickat.

Det är mycket positivt att många av Metalls medlemmar vill delta i utbildning, men ett problem har uppstått som kräver en åtgärd. För att ingen ska behöva vänta på sin utbildning i mer än 1,5 år skickar jag ut nedanstående fråga.

Idag är det en kö på ”Medlemsutbildningar” på ca 100 personer och det finns inte platser för alla i höst. Några av er har stått på denna lista i ca 3 år, vilket är en mycket lång tid. För att få en uppfattning om ni fortfarande har intresset kvar så skickar jag ut denna förfrågan till alla medlemmar på väntelistan.

Jag vill också poängtera vikten av att ni som anmäler er och sedan inte tackar nej till kurstillfället, verkligen åker på utbildningen. För annars kunde ju någon annan på väntelistan fått plats..

Vill du stå kvar som intresserade till ovanstående utbildningen önskar jag att du hör av dig till mig på tel 090-707669 eller e-post joacim.eliasson@volvo.com

OBS! Om ni inte hör av er till mig så kommer jag att ta bort er från listan.

Det finns alltid möjligheten att ta kontakt med er studieuppsökare och anmäla er igen.

Joacim Eliasson
Studieorganisatör