Avtalspensioner

2004-09-03
Avtalspensioner

Som vi tidigare redovisat på hemsidan så har företaget, utan kontakt med metallklubben, ensidigt bedömt behovet av avtalspensioner. De anser att det endast finns behov av 4-6 avtalspensioner under 2004.

Metallklubben har vid en genomgång av personallistorna funnit att
· 29 metallarbetare på VLAB är eller fyller 62 års under 2004.
· 18 metallarbetare kommer under 2005 att fylla 62 år.

Vår bedömning är att behovet år 2004 av avtalspension är långt större än de sex som företagsledningen begärt av AB Volvo..

Metallklubben har begärt att Företagsledningen gör en förnyad framställan om minst 10 avtalspensioner till under 2004 och ytterligare 10 nästa år

Företaget har ännu inte svarat på denna förhandlingsframställan. Vi återkommer så snart företaget svarat.

Förhandlingskommittén
GuPe