Helgskift på bandpressarna

2004-09-03
Helgskift på bandpressarna


Volymerna på bandpressarna gör nu att vi måste öka drifttiden ytterligare. Därför körs ett helgskift under 2 månader för att köra ikapp eftersläpet.

I våras så ökade vi drifttiden från två till treskift på bandpressarna. Ett stort fel fanns i beräkningsunderlagen som gjorde att kapacitetsunderlagen blev felaktiga. Installationer i sommar och volymökningar gör att bandpressarna nästan stannar hela produktionen idag.

Därför kommer ett helgskift med två metallare att köras in på bandpressarna. Under 8 helger kommer de att arbeta lördag och söndag, i 12-timamrspass. Därefter upphör helgskiftet.

Gruppstyrelse kaross
GuPe