Extrainsats i helgen

2004-09-02

Extrainsats i helgen

Ombyggnaden till löpande bandet har skapat ett eftersläp i programmet som gör att fabrikerna i Belgien och Göteborg tvingas lägga in var sin stoppdag. Företaget har begärt att metallklubben ska skriva ett produktionsövertidsavtal för att köra igen eftersläpet.

Efter förhandling har parterna enats om följande:
Under kommande helg görs en extra insats för att köra igen eftersläpet.

För varje arbetad timme betalas ordinarie lön, produktionsövertid samt 100 kr i extraersättning. Extraersättningen gäller efter den ordinarie arbetstidens slut på fredag och under lördag och söndag. Eftersom det är plustid denna fredag innebär det övertid som görs efter 14.30 för skiftare och 16.00 för dagtidspersonal.(Eller efter 15.00 inom flextidsramen)

Avtalet gäller endast denna helg. Efter helgen utvärderas insatsen och fortsatta förhandlingar får utvisa om det blir någon fortsättning.

Parterna är överens om att den extra ersättningen på 100 kr per timme är en stimulans för att få en så kraftfull insats som möjligt mot eftersläpet.

Förhandlingskommittén

GuPe